ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

BetInAsia ("Ние") се ангажира да защитава и уважава Вашата поверителност, която включва всяка лична информация, която може да решите да ни предоставите ("Лична информация"). Настоящата политика (заедно с нашите Общи условия и Политика за бисквитките) описва как BetInAsia събира и използва Вашата лична информация. Тя също така описва Вашите права и наличните за Вас възможности за избор по отношение на използването на Вашата лична информация от Наша страна и как можете да получите достъп до тази информация и да я актуализирате. Ако имате въпроси или оплаквания относно Нашата политика за поверителност или практики, моля, свържете се с Нашия служител по защита на данните на адрес [email protected].

Лична информация е тази информация, която се отнася до идентифициран или подлежащ на идентифициране потребител, и може да включва информация като име и фамилия, адрес на местоживеене и копия на паспорти. Когато BetInAsia събира и определя средствата за обработка на Вашата лична информация, тя действа като администратор на данни.

BetInAsia се придържа към и спазва Общия регламент за защита на данните и други съответни европейски и национални разпоредби, правни известия и подобни инструменти, които могат да бъдат в сила от време на време.

Нашият доставчик на платежни услуги е задължен по закон да докладва за всяка дейност, която поражда съмнения за пране на пари, финансиране на тероризъм или друга незаконна дейност. За да може да изпълни тези задължения, ние може да предадем следните данни: данни за транзакции и документи KYC, вашето име и адрес. Нашият доставчик на платежни услуги ще обработва личните данни само за гореспоменатата цел и в съответствие с всички приложими закони за защита на данните.

ПРИЕМАНЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Предоставяйки ни Вашата информация чрез регистрация при нас или достъп до уебсайта чрез компютър, мобилен телефон или друго преносимо устройство с достъп до интернет или друго устройство, Вие потвърждавате, че приемате нашата Политика за поверителност и упълномощавате нас, нашия персонал, дъщерни дружества и доставчици да обработват Вашите лични данни.

Моля, прочетете внимателно тази политика, за да сте сигурни, че сте разбрали нашите ценности, възгледи и практики по отношение на събирането, съхраняването, обработката, използването и прехвърлянето, когато е приложимо, на Вашата информация.

КАТЕГОРИИ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА

Можем да събираме следната лична информация от Вас, за да спазваме нашите законови задължения (включително, но само ограничено до хазартни игри и борба с изпирането на пари):

 • Информация за контакт, като име, фамилия, дата на раждане, адрес на пребиваване, имейл адрес, телефонен номер;
 • Официални документи, като паспорт или документ за самоличност, който включва Ваша снимка;
 • Ограничения за отговорни игри; и
 • информация за кореспонденция, като например запис на комуникацията Ви с нашия екип за поддръжка на клиенти чрез имейл и чат на живо.

Можем също така да обработваме анонимна информация за поведението и да я предоставяме на изследователски организации на трети страни с цел предотвратяване на проблеми, свързани с хазарта.

Освен това можем да събираме следната информация от Вас, за да Ви предоставим нашата услуга:

 • Потребителско име, адрес на интернет протокол (IP), тип браузър, демографска информация и информация за географско местоположение от Вашето устройство и/или хардуер, препращащи/изходни страници и операционна система;
 • Идентификатор на устройството, инсталиран софтуер, бисквитки на браузъра и информация в играта;
 • Финансова информация и информация за фактуриране, като номер на кредитна карта, име и фамилия на притежателя на кредитната карта, дата на валидност на кредитната карта, адрес за фактуриране, име на банка и номер на банкова сметка; и
 • Информация, свързана с абонамента Ви за нашия пощенски списък, като име, фамилия и имейл адрес.

Ние също така събираме, обработваме и запазваме Вашата лична информация, когато считаме, че имаме законен интерес да го направим за постигане на Нашите търговски и бизнес цели, и ако тази обработка не засяга Вашето право на неприкосновеност на личния живот, включително в ситуации като:

 • когато Ви предоставяме маркетингови актуализации, бюлетини и бонусна информация,
 • когато актуализираме и извършваме поддръжка на Услугата и за отстраняване на неизправности,
 • когато предотвратяваме и разследваме измами и други злоупотреби.

Ако се нуждаете от допълнителна информация относно обработката на Вашата лична информация въз основа на легитимен интерес, моля, свържете се с нашия ДЛЗД на адрес [email protected].

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Споделяме Вашата лична информация с компании, които предоставят услуги, за да ни помогнат да предоставим заявените от Вас Услуги и да ни помогнат в нашите бизнес дейности, като например, но не само, обработка на карти и плащания, обслужване на клиенти, маркетинг, доставчици на услуги за съхранение на данни и бизнес разузнаване. Имаме договорни отношения с всички тези дружества, които гарантират, че Вашата лична информация, която се споделя, се обработва стриктно, както е необходимо за предоставянето на тези услуги за Нас.

Можем също така да разкрием вашата лична информация, както следва:

 • Ако това се изисква от закона, например за изпълнение на съдебна призовка или подобен правен процес;
 • Да спазваме нашите правни и регулаторни задължения и отговорности към съответните лицензионни и регулаторни органи, както и всички задължения и отговорности, произтичащи от друго приложимо законодателство и към други приложими регулаторни органи в други юрисдикции;
 • Когато добросъвестно вярваме, че разкриването е необходимо за защита на Нашите права, за защита на Вашата безопасност или безопасността на други лица, за разследване на измами или за отговор на правителствено искане;
 • Ако участваме в сливане, придобиване или продажба на всички или на част от активите, в такъв случай ще бъдете уведомени по имейл и/или на видно място в нашата Услуга за всяка промяна в собствеността или използването на Вашата лична информация, както и за всички възможности за избор, които може да имате по отношение на Вашата лична информация;
 • Когато си сътрудничим с организации на трети страни, за да идентифицираме случаи на уреждане на мачове; и
 • на всяка друга трета страна с Вашето предварително съгласие за това.

В определени случаи Ние сме законово задължени да проверяваме Вашата самоличност чрез използването на доставчици на услуги от трети страни, с които споделяме лична информация и от които получаваме лична информация. Имаме право да формираме решения въз основа на информацията, предоставена от тези доставчици на услуги. Горепосоченото споделяне на лична информация може да включва прехвърляне на лична информация към трети държави извън ЕС/ЕИП.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС

Ние работим в множество юрисдикции, някои от които се намират в държави, различни от тази, в която живеете. Информацията, която събираме от Вас или която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена и съхранявана в дестинация извън Вашата държава за обработка на Вашите данни за плащане и предоставяне на услуги по поддръжка. Ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Предоставяйки ни Вашата лична информация, Вие се съгласявате, че можем да прехвърляме, съхраняваме и обработваме Вашата информация извън Вашата държава. Когато споделяме Вашата лична информация с трети страни, намиращи се извън ЕС/ЕИП, Ние гарантираме, че договорните ни отношения с такава трета страна съдържат адекватни предпазни мерки по отношение на Вашата лична информация. Ние влизаме в договорни отношения само с трети страни, които гарантират стандарт на защита на данните, сравним с този в страните от ЕС/ЕИП.

Ако решите да общувате чрез платформи на социални медии, предоставената от Вас информация е свързана с Вашия личен акаунт в социалната медия. Ще трябва да се свържете директно с платформата на социалната медия, за да упражните някое от правата си или да поискате премахване на комуникациите между Вас и Нас на въпросната платформа.

БИСКВИТКИ

Използваме "бисквитки", за да помогнем на сайта да работи правилно и да подобрим Вашето потребителско преживяване. Можем да използваме "бисквитки", например, за да проследяваме Вашите предпочитания, дейност и от кой уебсайт сте били пренасочени. Бисквитките се използват и за събиране на обща статистическа информация за използването и обема, която не включва лична информация.

БИСКВИТКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

В нашата услуга използваме активно съдържание на JavaScript от доставчици от трети страни, като FeatureSpace Limited и Google Analytics, които следователно могат да имат достъп до Вашата лична информация, когато имате достъп до нашата услуга. Това може да представлява прехвърляне на Вашата лична информация към държави, които не се намират в зоната на ЕС/ЕИП. Можете да избегнете това, като деактивирате JavaScript във Вашия личен браузър. Ако направите това обаче, функционалността на Нашата услуга може да бъде сериозно нарушена и да не можете да получите достъп до Нашата услуга. В тези случаи Ние изключваме всякаква отговорност, произтичаща от съдържанието на трети страни в Нашата услуга.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Нашата Услуга включва връзки към други уебсайтове, чиито услуги може да използвате и чиито практики за поверителност може да се различават от тези на BetInAsia. Ако предоставите лична информация на някой от тези сайтове, Вашата информация ще се управлява от политиките за поверителност на третата страна. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате. Ние не поемаме никаква отговорност за практиките, действията или политиките на такива трети страни.

ПРОУЧВАНИЯ ИЛИ КОНКУРСИ

От време на време можем да Ви предоставим възможност да участвате в конкурси или проучвания на нашия сайт. Ако участвате, Ние ще поискаме от Вас определена лична информация. Участието в тези проучвания или конкурси е напълно доброволно и следователно Вие имате право на избор дали да разкриете тази информация.

Ние ще съхраняваме Вашата информация, докато акаунтът Ви е активен, но също и след закриването му, независимо от това какъв е случаят, в съответствие с нашата политика за съхранение на данни и в съответствие със съответните закони и разпоредби. Критериите, използвани за определяне на съответните периоди на съхранение за различните видове лична информация, която събираме и обработваме, зависят от съответните периоди на съхранение, предвидени в различни закони и разпоредби, включително законите за борба с изпирането на пари.

Ако желаете да анулирате акаунта си или да поискате да не използваме повече Вашата информация, за да Ви предоставяме Услугата, моля, свържете се с Нас на адрес [email protected]. Анулирането на Вашия акаунт и/или искането за изтриване на данни не винаги означава, че имаме законово право да го направим. След закриване на профила Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни, както е необходимо, за да спазваме правните си задължения, да разрешаваме спорове и да прилагаме Нашите споразумения.

Сигурността на Вашата лична информация е важна за Нас. Ние следваме общоприетите индустриални стандарти за защита на предоставената ни лична информация, както по време на предаването, така и след като я получим. Никой метод на предаване по Интернет или метод на електронно съхранение обаче не е сигурен. Поради това Ние не можем да гарантираме нейната абсолютна сигурност. Предаването на цялата информация, събрана в Нашата Услуга, се криптира с помощта на технологията Secure Socket Layer (SSL). BetInAsia е в съответствие със стандартите за сигурност на данните на Payment Card Industry (PCI).

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате следните права по отношение на личната информация, която съхраняваме за Вас:

 • Ако искате да разберете какви лични данни съхраняваме за Вас, моля, свържете се с нас на [email protected]; Право на актуализиране на непълна лична информация.
 • Правото да оттеглите съгласието си, когато обработваме Вашата лична информация въз основа на Вашето съгласие, и правото да възразите срещу обработката.
 • Правото на възражение срещу директния маркетинг, което може да бъде направено чрез отказ от директния маркетинг чрез отписване по имейл или чрез изпращане на искане по имейл до нас. [email protected]. Също така имате право да възразите срещу всяко профилиране, доколкото то е свързано само с директен маркетинг.
 • Право да подадете жалба до Комисаря по защита на информацията и данните, ако смятате, че правата Ви съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) са нарушени - имате право да подадете жалба и до съответния надзорен орган на държавата членка по Вашето обичайно местопребиваване, месторабота или място на предполагаемото нарушение.
 • Право да предадете Вашата лична информация на друг администратор на данни. Вашата лична информация ще Ви бъде предоставена в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 • Въпреки че имате право данните Ви да бъдат изтрити, в някои случаи е възможно да не можем да ги премахнем изцяло.

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Можем да актуализираме тази политика за поверителност, за да отразим промените в Нашите информационни практики. Ако направим съществени промени, които засягат значително някое от Вашите права, ще Ви уведомим по имейл (изпратен на имейл адреса, посочен във Вашия акаунт) или чрез известие в Нашата услуга, преди промяната да влезе в сила. Въпреки това Ви препоръчваме периодично да преглеждате тази политика за най-новата информация относно Нашите практики за поверителност. Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност или искате да се свържете с Нас относно начина, по който обработваме Вашата лична информация, моля, изпратете имейл до Нашия служител по защита на данните [email protected].

Без такси за депозит!*

*само за депозити с карта се прилага такса от 3%

 • Skrill-color-large2
 • Neteller-цвят-голям
 • лого на PAYZ
 • MuchBetter
 • Цвят на банката - голям
 • Jeton
 • Метод на плащане AstroPay с BetInAsia
 • cashtocode
 • Бърз трансфер на BetInAsia
 • Основен цвят - голям
 • btc
 • usdc
 • xrp
 • usdt
 • ltc
 • ada
 • Solana
Skrill-color-large2.png
Neteller-color-large.png
Ecopayz-color-large.png
1601543658-muchbetterlogo.png
Bank-color-large.png
Залози с Jeton
Untitled-design-2.png
Rapid-Transfer.png
cashtocode.png
Master-color-large.png
usdc.png
btc.png
xrp.png
usdt.png
ltc.png
ada.png
Solana.png
eth.png
дай
trx
Дож
сигурни плащания
съвместим с pci-dss
rapid-ssl

ТОЗИ САЙТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ОПЕРАЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КЮРАСАО ЛИЦЕНЗ № 365/JAZ, ПОДЛИЦЕНЗ GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ХАЗАРТЪТ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ПРИСТРАСТЯВАНЕ. МОЛЯ, ИГРАЙТЕ ОТГОВОРНО. 18+, ЗА ДА ИГРАЕТЕ. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

ТОЗИ САЙТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ОПЕРАЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КЮРАСАО ЛИЦЕНЗ № 365/JAZ, ПОДЛИЦЕНЗ GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ХАЗАРТЪТ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ПРИСТРАСТЯВАНЕ. МОЛЯ, ИГРАЙТЕ ОТГОВОРНО. 18+, ЗА ДА ИГРАЕТЕ. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

bg_BGBulgarian