ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите общи условия и документите, посочени по-долу ("Условията"), се прилагат за използването на настоящия уебсайт ("Уебсайтът") и свързаните с него услуги (наричани общо "Услугата").

Трябва внимателно да прегледате тези Условия, тъй като те съдържат важна информация относно Вашите права и задължения, свързани с използването на Уебсайта, и представляват обвързващо правно споразумение между Вас - нашия клиент ("Клиент"), и нас. Като използвате този Уебсайт и/или получавате достъп до Услугата, Вие, независимо дали сте гост или регистриран потребител с акаунт ("Акаунт"), се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия, заедно с всички изменения, които могат да бъдат публикувани периодично. Ако не приемате тези Условия, трябва да се въздържате от достъп до Услугата и използване на Уебсайта.

ТАЗИ УСЛУГА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ FALLBACK RULER LIMITED OF AVLONOS, 1, MARIA HOUSE, 1075 NICOSIA, CYPRUS И Е МАРКА НА LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. ЛИЦЕНЗИРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ОПЕРАЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КЮРАСАО ЛИЦЕНЗ № 365/JAZ, ПОДЛИЦЕНЗ GLH-OCCHKTW0710132018.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да преразглеждаме и изменяме Условията (включително всички документи, посочени и свързани по-долу) по всяко време. Трябва периодично да посещавате тази страница, за да преглеждате Условията. Измененията ще бъдат задължителни и ще влязат в сила незабавно след публикуването им на този Уебсайт. Ако се противопоставите на такива промени, трябва незабавно да спрете да използвате Услугата. Продължаването на използването на Уебсайта след такова публикуване ще означава, че сте съгласни да бъдете обвързани с Условията с измененията. Всички залози, които не са уредени преди влизането в сила на променените Условия, ще бъдат предмет на предишните Условия.

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Вие потвърждавате, че по всяко време, когато осъществявате достъп до Уебсайта и използвате Услугата:

3.1. Вие сте навършили 18 години или възрастта, при която хазартът или игрите са разрешени съгласно закона или юрисдикцията, която се прилага за Вас. Запазваме си правото да поискаме от Вас документи за доказване на възрастта по всяко време.

3.2. Вие сте дееспособни и можете да сключите обвързващо правно споразумение с нас. Не трябва да осъществявате достъп до Уебсайта или да използвате Услугата, ако не сте дееспособни.

3.3. Вие сте жител на юрисдикция, която позволява хазартни игри. Вие не сте жител на държава, в която достъпът до онлайн хазарт за нейните жители или за всяко лице в тази държава е забранен. Вие сами носите отговорност да се уверите, че използването на услугата е законно.

3.4. Нямате право да използвате VPN, прокси или други подобни услуги или устройства, които прикриват или манипулират идентификацията на реалното ви местоположение.

3.5. Вие сте упълномощеният потребител на използвания от вас метод на плащане.

3.6. Трябва да извършвате всички плащания към нас добросъвестно и да не се опитвате да сторнирате извършено плащане или да предприемате действия, които биха довели до сторниране на такова плащане от трета страна.

3.7. Когато правите залози, може да загубите част или всички пари, депозирани в Услугата в съответствие с настоящите Условия, и ще носите пълна отговорност за тази загуба.

3.8. Когато правите залози, не трябва да използвате никаква информация, получена в нарушение на законодателството, действащо в страната, в която сте се намирали по време на залагането.

3.9. Вие не действате от името на друга страна или с търговска цел, а единствено от свое име като частно лице в лично качество.

3.10. Не трябва да се опитвате да манипулирате който и да е пазар или елемент в рамките на Услугата нито недобросъвестно, нито по начин, който влияе неблагоприятно на целостта на Услугата или на нас.

3.11. Като цяло трябва да действате добросъвестно по отношение на нас и Услугата по всяко време и за всички залози, направени чрез Услугата.

3.12. Вие или, ако е приложимо, Вашите служители, работодатели, представители или членове на семейството Ви, не сте регистрирани като партньор в нашата партньорска програма.

ОГРАНИЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

4.1. Вие не трябва да използвате Услугата:

4.1.1. Ако сте на възраст под 18 години (или под пълнолетие, както е предвидено в законите на приложимата за вас юрисдикция) или ако не сте в състояние да сключите обвързващо правно споразумение с нас, или ако действате като агент или по друг начин от името на лице под 18 години (или под пълнолетие, както е предвидено в законите на приложимата за вас юрисдикция);

4.1.2. Ако пребивавате в държава, в която достъпът до онлайн хазарт за нейните жители или за което и да е лице в тази държава е забранен.

4.1.3. Ако сте жител на една от следните държави или осъществявате достъп до Уебсайта от една от следните държави:

 • Съединените американски щати и техните територии,
 • Франция и нейните територии,
 • Нидерландия и нейните територии и държави, които образуват Кралство Нидерландия, включително Бонайре, Синт Еустациус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт Мартен,
 • Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,
 • Швеция
 • Корейска народнодемократична република
 • Сингапур
 • Казахстан
 • Иран
 • Афганистан
 • Кипър
 • Македония
 • Мианмар

4.1.4. Да събирате потребителски имена, имейл адреси и/или друга информация за други Клиенти по какъвто и да е начин (например чрез изпращане на спам, други видове нежелани имейли или неразрешено рамкиране на Услугата или свързване с нея);

4.1.5. Да прекъсва или неправомерно да влияе на дейностите на други Клиенти или на работата на Услугата като цяло;

4.1.6. Да популяризирате непоискани търговски реклами, партньорски връзки и други форми на привличане на клиенти, които могат да бъдат премахнати от Услугата без предизвестие;

4.1.7. По какъвто и да е начин, който по наше разумно мнение може да се счита за опит за: (i) да измами Услугата или друг Клиент, който използва Услугата; или (ii) да се сговори с друг Клиент, който използва Услугата, за да получи нечестно предимство;

4.1.8. Да изтривате нашите шансове или да нарушавате някое от нашите права на интелектуална собственост; или

4.1.9. За каквато и да е незаконна дейност.

4.2. Не можете да продавате или прехвърляте акаунта си на трети страни, нито да придобивате акаунт на играч от трета страна.

4.3. Можем незабавно да прекратим акаунта ви с писмено известие до вас, ако използвате Услугата за неразрешени цели. При определени обстоятелства можем да предприемем и правни действия срещу вас за това.

4.4. Служителите на Дружеството, неговите лицензополучатели, дистрибутори, търговци на едро, дъщерни дружества, рекламни, промоционални или други агенции, медийни партньори, изпълнители, търговци на дребно и членовете на най-близките им семейства НЯМАТ право да използват Услугата за реални пари без предварителното съгласие на директора или изпълнителния директор на Дружеството. В случай че такава дейност бъде открита, акаунтът(ите) ще бъде(ат) незабавно закрит(и) и всички бонуси/печалби ще бъдат конфискувани.

РЕГИСТРАЦИЯ

Вие се съгласявате, че по всяко време, когато използвате Услугата:

5.1. Запазваме си правото да откажем да приемем заявка за регистрация от който и да е кандидат по наша преценка и без задължение да съобщаваме конкретна причина.

5.2. Преди да използвате Услугата, трябва лично да попълните регистрационния формуляр и да прочетете и приемете настоящите Условия. За да започнете да залагате в Услугата или да изтеглите печалбите си, може да поискаме да станете проверен Клиент, което включва преминаване на определени проверки. Може да се наложи да предоставите валидно удостоверение за самоличност и всякакви други документи, които се считат за необходими. Това включва, но не се ограничава до, документ за самоличност със снимка (копие на паспорт, шофьорска книжка или национална лична карта) и скорошна сметка за комунални услуги, в която са посочени вашето име и адрес, като доказателство за местоживеене. Запазваме си правото да преустановим залаганията или да ограничим опциите на Сметката за всяка Сметка, докато не получим необходимата информация. Тази процедура се извършва в съответствие с приложимата нормативна уредба в областта на хазарта и законовите изисквания за борба с изпирането на пари. Освен това ще трябва да захраните Сметката си за услуги, като използвате методите за плащане, посочени в раздела за плащания на нашия Уебсайт.

5.3. Трябва да предоставите точна информация за контакт, включително валиден имейл адрес ("Регистриран имейл адрес"), и да актуализирате тази информация в бъдеще, за да я поддържате точна. Ваша отговорност е да поддържате актуални данните си за контакт в своя Профил. Ако не го направите, може да не получавате от нас важни известия и информация, свързани с Профила, включително промени, които правим в настоящите Условия. Ние идентифицираме и комуникираме с нашите Клиенти чрез техния Регистриран имейл адрес. Отговорност на Клиента е да поддържа активен и уникален имейл акаунт, да ни предоставя правилния имейл адрес и да уведомява Дружеството за всякакви промени в своя имейл адрес. Всеки Клиент е изцяло отговорен за поддържането на сигурността на своя Регистриран имейл адрес, за да се предотврати използването на неговия Регистриран имейл адрес от трети лица. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било щети или загуби, за които се счита или се твърди, че са възникнали в резултат на комуникации между Дружеството и Клиента, използващи Регистрирания имейл адрес. На всеки Клиент, който няма имейл адрес, достъпен за Дружеството, ще бъде спрян Акаунтът му, докато не ни бъде предоставен такъв адрес. Ние ще спрем незабавно Вашия Акаунт след писмено уведомление до Вас за това, ако умишлено предоставите невярна или неточна лична информация. При определени обстоятелства можем също така да предприемем правни действия срещу Вас за това и/или да се свържем със съответните органи, които също могат да предприемат действия срещу Вас.

5.4. Имате право да регистрирате само един акаунт в Услугата. Акаунтите подлежат на незабавно закриване, ако се установи, че имате регистрирани няколко Акаунта при нас. Това включва използването на представители, роднини, съдружници, филиали, свързани лица, свързани лица и/или трети страни, които работят от Ваше име.

5.5. За да се уверим във финансовата ви състоятелност и да потвърдим самоличността ви, може да поискаме да ни предоставите допълнителна лична информация, като например вашето име и фамилия, или да използваме доставчици на информация от трети страни, които считаме за необходими. Ако чрез източници на трети страни бъде получена допълнителна лична информация, ние ще Ви информираме за получените данни.

5.6. Трябва да пазите поверителността на паролата си за Услугата. При условие, че изискваната информация за сметката е предоставена правилно, ние имаме право да приемем, че залозите, депозитите и тегленията са направени от Вас. Препоръчваме Ви редовно да променяте паролата си и никога да не я разкривате на трети лица. Вие носите отговорност за защитата на Вашата парола и всяко неизпълнение на тази отговорност е на Ваш риск и за Ваша сметка. Можете да излезете от Услугата в края на всяка сесия. Ако смятате, че трета страна злоупотребява с информация от Вашия Акаунт, или че Вашият Акаунт е бил хакнат, или че Вашата парола е била открита от трета страна, трябва незабавно да ни уведомите. Трябва да ни уведомите, ако Регистрираният ви имейл адрес е бил хакнат, като въпреки това можем да поискаме от вас да предоставите допълнителна информация/документи, за да можем да потвърдим самоличността ви. Ние незабавно ще спрем Вашия Акаунт, след като разберем за такъв инцидент. Междувременно Вие носите отговорност за всички дейности във Вашия Акаунт, включително за достъпа на трети лица, независимо дали техният достъп е бил разрешен от Вас.

5.7. По никакъв начин не трябва да предавате съдържание или друга информация за Услугата на друг клиент или на друга страна чрез заснемане на екрана (или друг подобен метод), нито да показвате такава информация или съдържание в рамка или по друг начин, който се различава от начина, по който би изглеждал, ако този клиент или трета страна е въвел URL адреса на Услугата в реда на браузъра.

5.8. При регистрацията си ще получите възможност да използвате всички валути, налични на уебсайта. Това ще бъдат валутите на Вашите депозити, тегления и залози, направени и съчетани в Услугата, както е посочено в настоящите Условия. Някои методи за плащане не се обработват във всички валути. В такива случаи ще бъде показана валутата на обработка, както и калкулатор за конвертиране, наличен на страницата.

5.9. Ние не сме задължени да ви открием сметка и страницата за регистрация на нашия уебсайт е само покана за обслужване. Изцяло по наша преценка е дали да продължим с откриването на Сметка за Вас и ако откажем да Ви открием Сметка, не сме длъжни да Ви предоставим причина за отказа.

5.10. След получаване на заявлението ви е възможно да се свържем с вас, за да поискаме допълнителна информация и/или документи от вас, за да можем да изпълним регулаторните и правните си задължения.

ВАШИЯТ АКАУНТ

6.1. Сметките могат да използват няколко валути, като в този случай всички салда и транзакции по сметките се показват във валутата, използвана за транзакцията.

6.2. Минимален депозит от 50 €

6.3. Ние не предоставяме кредити за използването на Услугата.

6.4. Можем да закрием или да спрем даден акаунт, ако не спазвате или основателно смятаме, че не спазвате настоящите условия, или за да осигурим целостта или справедливостта на Услугата, или ако имаме други основателни причини да го направим. Възможно е не винаги да сме в състояние да Ви дадем предварително уведомление. Ако закрием или спрем Вашата сметка поради това, че не спазвате настоящите Условия, можем да отменим и/или анулираме всички Ваши залози и да задържим всички пари в сметката Ви (включително депозита).

6.5. Ние си запазваме правото да закрием или да спрем всяка сметка без предварително уведомление и да върнем всички средства. Договорните задължения, чийто падеж вече е настъпил, обаче ще бъдат изпълнени.

6.6. Запазваме си правото да откажем, ограничим, анулираме или ограничим всеки залог по всяко време, независимо от причината, включително всеки залог, за който се смята, че е направен по измамен начин с цел заобикаляне на ограниченията за залози и/или правилата на нашата система.

6.7. Ако някоя сума бъде погрешно преведена по сметката ви, тя остава наша собственост и когато разберем за такава грешка, ще ви уведомим и сумата ще бъде изтеглена от сметката ви.

6.8. Ако по някаква причина сметката ви бъде надхвърлена, вие ще ни дължите сумата на надхвърлянето.

6.9. Трябва да ни информирате веднага щом разберете за някакви грешки по отношение на вашата сметка.

6.10. Моля, не забравяйте, че залагането е единствено за забавление и удоволствие и трябва да спрете веднага щом престане да бъде забавно. Категорично не залагайте нищо, което не можете да си позволите да загубите. Ако смятате, че може да сте изгубили контрол над залаганията си, предлагаме опция за самоизключване. Просто изпратете съобщение до нашия отдел за обслужване на клиенти, като използвате регистрирания си имейл адрес, че желаете да се САМОИЗКЛЮЧИТЕ, и това искане ще влезе в сила в рамките на 24 часа от момента на получаването му. В този случай акаунтът Ви ще бъде деактивиран до следващото Ви известие и няма да можете да влизате в него.

6.11. Не можете да прехвърляте, продавате или залагате акаунта си на друго лице. Тази забрана включва прехвърлянето на всякакви активи със стойност от всякакъв вид, включително, но не само, собственост върху сметки, печалби, депозити, залози, права и/или претенции във връзка с тези активи, юридически, търговски или други. Забраната за споменатите прехвърляния включва също така, но не се ограничава до обременяване с тежести, залагане, прехвърляне, ползване, търговия, посредничество, хипотекиране и/или дарение в сътрудничество с довереник или друга трета страна, дружество, физическо или юридическо лице, фондация и/или сдружение по какъвто и да е начин или форма

6.12. Ако желаете да закриете акаунта си при нас, моля, изпратете имейл от регистрирания си имейл адрес до нашия отдел за обслужване на клиенти чрез връзките на Уебсайта.

6.13. Съгласно политиката на нашата компания, ако нямате никаква дейност по залагания, свързана с вашия акаунт в BetInAsia и някой от продуктите, които предлагаме, ние не сме в състояние да обработим вашето искане. В съответствие с това Вашата заявка за теглене ще бъде отхвърлена и средствата ще бъдат добавени обратно към Вашия портфейл BIA.

НЕАКТИВНА СМЕТКА

7.1 След 12 месеца неактивност акаунтът се превръща в "неактивен", при което си запазваме правото да закрием акаунта. BetInAsia може да реши да прекласифицира средствата в неактивните сметки и да ги премахне от полезрението, стига клиентът да се свърже с него поне 30 дни преди това и да бъде уведомен за баланса и правата му в този случай, както и за възможните начини за достъп до средствата в сметката.

ДЕПОЗИРАНЕ НА СРЕДСТВА

8.1. Всички депозити трябва да бъдат направени от сметка, платежна система или кредитна карта, която е регистрирана на ваше име, а всички депозити, направени в друга валута, ще бъдат конвертирани по дневния обменен курс, получен от oanda.com, или по преобладаващия обменен курс на нашата собствена банка или на нашия платежен процесор, след което сметката ви ще бъде съответно депозирана. Имайте предвид, че някои платежни системи могат да прилагат допълнителни такси за обмен на валута, които ще бъдат приспаднати от сумата на Вашия депозит.

8.2. За депозитите и тегленията на клиенти могат да се прилагат такси и комисиони, които могат да бъдат намерени на Уебсайта. В повечето случаи ние поемаме таксите за транзакциите за депозити към Вашия www.betinasia.com  Сметка. Вие носите отговорност за собствените си банкови такси, които могат да възникнат поради депозиране на средства при нас.

8.3. Дружеството не е финансова институция и използва трета страна, обработваща електронни плащания, за да обработва депозити с кредитни и дебитни карти; те не се обработват директно от нас. Ако депозирате средства с кредитна или дебитна карта, сметката Ви ще бъде кредитирана само ако получим код за одобрение и оторизация от институцията, издаваща платежните документи. Ако издателят на картата ви не даде такова разрешение, сметката ви няма да бъде кредитирана с тези средства.

8.4. Вие се съгласявате да заплащате изцяло всички плащания и такси, дължими на нас или на доставчиците на плащания във връзка с използването на Услугата. Освен това се съгласявате да не извършвате обратно начисляване на средства, да не се отказвате, да не отменяте или по друг начин да не променяте стойността на някой от Вашите депозити, като във всеки такъв случай ще ни възстановите и компенсирате тези неизплатени депозити, включително всички разходи, направени от нас в процеса на събиране на Вашия депозит, и се съгласявате, че всички печалби от залози, използващи тези обратно начислени средства, ще бъдат загубени. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Вашият акаунт на играч не е банкова сметка и следователно не е гарантиран, застрахован или защитен по друг начин от каквато и да е депозитна или банкова застрахователна система или от друга подобна застрахователна система на която и да е друга юрисдикция, включително, но не само, от Вашата местна юрисдикция. Освен това сметката на играча не носи лихва върху нито едно от средствата, държани в нея.

8.5. Ако решите да приемете някоя от нашите промоционални или бонусни оферти, като въведете бонусен код по време на депозит, вие се съгласявате с Условията за бонуси и условията на всеки конкретен бонус.

8.6. Средства, произхождащи от престъпни и/или незаконни и/или неразрешени дейности, не трябва да бъдат депозирани при нас.

8.7. Ако внасяте депозит, използвайки кредитната си карта, препоръчваме ви да запазите копие от записите на транзакциите и копие от настоящите условия.

8.8. Хазартът по интернет може да е незаконен в юрисдикцията, в която се намирате; ако това е така, нямате право да използвате платежната си карта за депозиране на този сайт. Ваша отговорност е да се запознаете със законите, отнасящи се до онлайн хазарта в страната, в която живеете.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА

9.1. Можете да изтеглите всички неизползвани и изчистени средства, които се намират в акаунта ви на играч, като подадете заявка за теглене в съответствие с нашите условия за теглене. Минималната сума за теглене за една транзакция е 50 € (или еквивалент в друга валута), с изключение на криптовалута Bitcoin (BTC) с еквивалент 100 € или закриване на сметка, в който случай можете да изтеглите цялото салдо.

9.2. Няма комисиони за теглене, ако превъртите (заложите) депозита поне 3 пъти с минимален коефициент 1,5. В противен случай имаме право да удържим такса 5% с минимална сума от 5 евро (или равностойността им във валутата на сметката ви) с цел борба с прането на пари.

9.3. Запазваме си правото да поискаме документ за самоличност със снимка, потвърждение на адреса или да извършим допълнителни процедури за проверка (да поискаме ваше селфи, да организираме обаждане за проверка и т.н.) с цел проверка на самоличността, преди да предоставим каквито и да било тегления от сметката ви. Също така си запазваме правото да извършваме проверка на самоличността по всяко време през целия период на взаимоотношенията Ви с нас.

9.4. Всички тегления трябва да се извършват по оригиналната дебитна или кредитна карта, банкова сметка или начин на плащане, използван за извършване на плащането по сметката ви. Можем, и то винаги по наша преценка, да Ви позволим да теглите по начин на плащане, от който не е произлязъл първоначалният Ви депозит. Това винаги ще подлежи на допълнителни проверки за сигурност.

9.5. Ако желаете да изтеглите средства, но сметката ви е недостъпна, неактивна, заключена или закрита, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

9.6. В случаите, когато балансът ви е поне 10 пъти по-голям от общата сума на депозитите ви, може да се ограничи до 10 000 евро на ден, 20 000 евро на седмица и 50 000 евро за теглене на месец (или равностойността им във валута).

9.7. Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме успешно обработване на оттегляния или възстановявания, ако нарушите политиката за ограничено използване, посочена в точки 3.3 и 4.

ПЛАТЕЖНИ ТРАНЗАКЦИИ И СИСТЕМИ

10.1. Вие носите пълната отговорност за плащането на всички парични задължения към нас. Трябва да извършвате всички плащания към нас добросъвестно и да не се опитвате да сторнирате извършено плащане или да предприемате действия, които ще доведат до сторниране на такова плащане от трета страна, за да избегнете законно възникнало задължение. Вие ще ни възстановите всички разходи за обратно начисляване, отказ или сторниране на плащане, което сте извършили, и всички загуби, които сме претърпели вследствие на това. Запазваме си правото да наложим и административна такса в размер на 50 евро или равностойността им във валута за всяко извършено от Вас обратно начисляване, отказ или отмяна на плащане.

10.2. Ние си запазваме правото да използваме трети страни, които обработват електронни плащания и/или търговски банки, за да обработват плащанията, извършени от вас, и вие се съгласявате да бъдете обвързани с техните правила и условия, при условие че те са ви известни и тези условия не противоречат на настоящите условия.

10.3. Всички транзакции, извършени на нашия сайт, могат да бъдат проверени за предотвратяване на пране на пари или финансиране на тероризъм. За подозрителни транзакции ще бъде докладвано на съответния орган.

ГРЕШКИ

11.1. В случай на грешка или неправилно функциониране на нашата система или процеси, всички залози се считат за невалидни. Вие сте длъжни да ни информирате незабавно, щом разберете за каквато и да е грешка в Услугата. В случай на комуникационни или системни грешки, бъгове или вируси, възникнали във връзка с Услугата и/или плащанията, извършени към Вас в резултат на дефект или грешка в Услугата, ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да било преки или косвени разходи, разноски, загуби или претенции, възникнали или произтичащи от такива грешки, и си запазваме правото да анулираме всички въпросни игри/залози и да предприемем всякакви други действия за отстраняване на такива грешки.

11.2. Полагаме всички усилия, за да гарантираме, че не допускаме грешки при публикуването на линиите на букмейкърите. Въпреки това, ако в резултат на човешка грешка или проблеми със системата залогът е приет на коефициент, който: съществено се различава от наличните на общия пазар към момента на залагане; или е очевидно неправилен предвид шанса за настъпване на събитието към момента на залагане, тогава си запазваме правото да отменим или анулираме този залог или да отменим или анулираме залог, направен след началото на събитието.

11.3. Имаме право да възстановим от вас надплатената сума и да коригираме сметката ви, за да отстраним всяка грешка. Пример за такава грешка може да бъде, когато цената е неправилна или когато неправилно сме въвели резултат от събитие. Ако в Сметката Ви няма достатъчно средства, можем да поискаме от Вас да ни платите съответната дължима сума, свързана с грешни залози. Съответно си запазваме правото да анулираме, намалим или изтрием всички висящи игри, независимо дали са направени със средства, получени в резултат на грешка, или не.

ПРАВИЛА ЗА ИГРА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ И АНУЛИРАНЕ

12.1. Победителят в дадено събитие се определя на датата на уреждане на събитието и ние не признаваме протестирани или отменени решения за целите на залаганията.

12.2. Всички публикувани резултати са окончателни след изтичане на 72 часа и след този период няма да се приемат никакви запитвания. В рамките на 72 часа след публикуването на резултатите ще нулираме/коригираме резултатите само поради човешка грешка, системна грешка или грешки, допуснати от препращащия източник на резултати.

12.3. Ако резултатът от мача бъде отменен по някаква причина от управляващия орган на мача в рамките на периода на изплащане, всички пари ще бъдат възстановени.

12.4. Ако в игра, в която се предлага опция за равенство, се получи равенство, всички залози за победа или загуба на отбора се губят. Ако не се предлага опция за равенство, тогава всички получават възстановяване на залозите при равенство в мача. А ако не е предложена възможност за равенство, тогава се зачита допълнителното време, ако се играе.

12.5. Ако даден резултат не може да бъде потвърден от нас, например ако излъчването на събитието е прекъснато (и не може да бъде потвърдено от друг източник), тогава по наш избор залозите за това събитие ще се считат за невалидни и заложените суми ще бъдат възстановени.

12.6. Минималните и максималните суми на залозите за всички събития се определят от нас и подлежат на промяна без предварително писмено уведомление. Също така си запазваме правото да коригираме лимитите и по отделните Сметки.

12.7. Клиентите носят пълна отговорност за собствените си транзакции по сметката. След като дадена транзакция е завършена, тя не може да бъде променяна. Ние не носим отговорност за липсващи или дублирани залози, направени от Клиента, и няма да приемаме искания за несъответствие поради липсваща или дублирана игра. Клиентите могат да преглеждат транзакциите си в раздела "Моят акаунт" на сайта след всяка сесия, за да се уверят, че всички заявени залози са били приети.

12.8. Даден мач ще има действие, докато двата отбора са коректни, и независимо от заглавието на Лигата, в което е поставен на нашия уебсайт.

12.9. Началните дати и часове, показани на Уебсайта за мачовете на eSport, са само ориентировъчни и не е гарантирано, че са верни. Ако даден мач бъде спрян или отложен и не бъде възобновен в рамките на 72 часа от действителния планиран начален час, мачът няма да има действие и залозите ще бъдат възстановени. Изключение правят залозите за това дали даден отбор/играч ще премине напред в турнира или ще го спечели, независимо от спрения или отложен мач.

12.10. Ако дадено събитие е публикувано от нас с грешна дата, всички залози се извършват на базата на датата, обявена от управляващия орган.

12.11. Ако отборът използва резервни състезатели, резултатът е валиден, тъй като отборът е избрал да използва резервни състезатели.

12.12. Дружеството си запазва правото да премахва събития, пазари и всякакви други продукти от Уебсайта.

12.13. Подробно обяснение на нашите правила за спортни залози ще намерите на отделна страница: ПРАВИЛА ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ

СЪОБЩЕНИЯ И ИЗВЕСТИЯ

13.1. Всички съобщения и известия, които трябва да бъдат изпратени от Вас до нас съгласно настоящите Условия, се изпращат чрез формата за поддръжка на клиенти на Уебсайта.

13.2. Всички съобщения и известия, които трябва да Ви бъдат дадени от нас по силата на настоящите Условия, се публикуват на Уебсайта и/или се изпращат на Регистрирания имейл адрес, който държим в нашата система за съответния Клиент, освен ако не е посочено друго в настоящите Условия. Начинът на такова съобщение се определя по наша изключителна преценка.

13.3. Всички съобщения и известия, които трябва да бъдат дадени по тези условия от вас или от нас, трябва да бъдат в писмен вид на английски език и трябва да бъдат изпратени до и от регистрирания имейл адрес във вашия акаунт.

13.4. От време на време може да се свързваме с вас по имейл с цел да ви предложим информация за залагания, уникални промоционални предложения и друга информация от www.betinasia.com. Вие се съгласявате да получавате такива имейли, когато се съгласите с настоящите Условия при регистрацията си на Уебсайта. Можете да изберете да се откажете от получаването на такива промоционални предложения от нас по всяко време, като подадете заявка до отдел "Обслужване на клиенти".

ВЪПРОСИ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ

Ние не носим отговорност за неуспех или забавяне на предоставянето на Услугата поради форсмажорно събитие, което с основание може да се счита, че е извън нашия контрол, въпреки че сме предприели разумни превантивни мерки, като например: непреодолима сила; търговски или трудов спор; прекъсване на електрозахранването; действие, бездействие или пропуск на правителство или орган; възпрепятстване или повреда на телекомуникационни услуги; или всяко друго забавяне или повреда, причинени от трета страна, и ние няма да носим отговорност за всякакви произтичащи от това загуби или щети, които може да претърпите. В такъв случай си запазваме правото да отменим или спрем Услугата, без да носим каквато и да е отговорност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

15.1. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НЯМА ДА ВИ КОМПЕНСИРАМЕ ЗА ВСЯКА РАЗУМНО ПРЕДВИДИМА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА (ПРЯКА ИЛИ НЕПРЯКА), КОЯТО МОЖЕ ДА ПРЕТЪРПИТЕ, АКО НЕ УСПЕЕМ ДА ИЗПЪЛНИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ОСВЕН АКО НЕ НАРУШИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НАЛОЖЕНИ НИ ПО ЗАКОН (ВКЛЮЧИТЕЛНО АКО ПРИЧИНИМ СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ), В КОЙТО СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС, АКО ТОВА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ СЕ ДЪЛЖИ НА: (I) ВАША СОБСТВЕНА ВИНА; (II) ТРЕТА СТРАНА, НЕСВЪРЗАНА С НАШЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ (НАПРИМЕР ПРОБЛЕМИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА РАБОТАТА НА КОМУНИКАЦИОННАТА МРЕЖА, ПРЕТОВАРВАНЕ И СВЪРЗАНОСТ ИЛИ РАБОТАТА НА ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ); ИЛИ (III) ДРУГИ СЪБИТИЯ, КОИТО НИТО НИЕ, НИТО НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СМЕ МОГЛИ ДА ПРЕДВИДИМ ИЛИ ПРЕДОТВРАТИМ, ДОРИ АКО НИЕ ИЛИ ТЕ СМЕ ПОЛОЖИЛИ РАЗУМНИ ГРИЖИ. ТЪЙ КАТО ТАЗИ УСЛУГА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА САМО ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКА УПОТРЕБА, НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО БИЗНЕС ЗАГУБИ.

15.2. В СЛУЧАЙ ЧЕ БЪДЕМ ДЪРЖАНИ ОТГОВОРНИ ЗА НЯКАКВО СЪБИТИЕ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОБЩАТА НИ СЪВКУПНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС СЪГЛАСНО ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЯМА ДА НАДВИШАВА (А) СТОЙНОСТТА НА ЗАЛОЗИТЕ И/ИЛИ ЗАЛОЗИТЕ, КОИТО СТЕ НАПРАВИЛИ ЧРЕЗ СМЕТКАТА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЗАЛОГ/ЗАЛОГ ИЛИ ПРОДУКТ, КОЙТО Е ДОВЕЛ ДО СЪОТВЕТНАТА ОТГОВОРНОСТ, ИЛИ (Б) 500 ЕВРО ОБЩО, КОЕТО ОТ ДВЕТЕ Е ПО-НИСКО.

15.3. СИЛНО ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА (I) СЕ ПОГРИЖИТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ ПРИГОДНОСТТА И СЪВМЕСТИМОСТТА НА УСЛУГАТА СЪС СОБСТВЕНОТО СИ КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПРЕДИ ДА Я ИЗПОЛЗВАТЕ; И (II) ДА ВЗЕМЕТЕ РАЗУМНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЗА ДА СЕ ЗАЩИТИТЕ ОТ ВРЕДНИ ПРОГРАМИ ИЛИ УСТРОЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНЕ НА АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР.

ХАЗАРТНИ ИГРИ ОТ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

16.1. Ако подозираме, или получим уведомление, че в момента сте под 18 години или сте били под 18 години (или под пълнолетие, както е предвидено в законите на приложимата за вас юрисдикция), когато сте направили залози чрез Услугата, сметката ви ще бъде спряна (блокирана), за да не можете да правите повече залози или тегления от сметката си. След това ще разследваме въпроса, включително дали сте залагали като агент или по друг начин от името на лице под 18 години (или под пълнолетие, както е предвидено в законите на приложимата за Вас юрисдикция). Ако след като установи, че: (а) в момента сте; (б) към съответния момент сте били под 18 години или под възрастта за пълнолетие, която е приложима за Вас; или (в) сте залагали като агент или по друг начин по нареждане на лице под 18 години или под възрастта за пълнолетие, която е приложима за Вас:

 • всички печалби, които в момента са или предстои да бъдат преведени по сметката ви, ще бъдат задържани;
 • всички печалби, получени от залагания чрез Услугата, когато сте ненавършили пълнолетие, трябва да ни бъдат изплатени при поискване (ако не спазите тази разпоредба, ще поискаме да възстановим всички разходи, свързани с възстановяването на такива суми); и/или
 • всички пари, депозирани в сметката Ви, които не са печалби, ще Ви бъдат върнати ИЛИ ще бъдат задържани до навършване на 18-годишна възраст по наша преценка. Запазваме си правото да приспаднем таксите за платежни операции от сумата за връщане, включително таксите за транзакции за депозити във Вашата сметка www.betinasia.com, които сме покрили.

16.2. Това условие се отнася и за вас, ако сте на възраст над 18 години, но правите залозите си в юрисдикция, която определя по-висока възраст от 18 години за законни залози, и вие сте под тази минимална възраст в тази юрисдикция.

16.3. В случай, че подозираме, че нарушавате разпоредбите на тази клауза или се опитвате да се позовавате на тях с измамна цел, си запазваме правото да предприемем всички необходими действия за разследване на случая, включително да информираме съответните правоприлагащи органи.

ИЗМАМА

Ще търсим наказателни и договорни санкции срещу всеки Клиент, замесен в измама, нечестност или престъпни действия. Ще спрем плащането на всеки клиент, за когото има подозрение, че е извършил някое от тези действия. Клиентът се задължава да ни обезщети и да ни заплати при поискване всички разходи, такси или загуби, понесени или възникнали за нас (включително всички преки, непреки или последващи загуби, загуба на печалба, загуба на бизнес и загуба на репутация), произтичащи пряко или непряко от измама, нечестност или престъпно деяние на Клиента.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

18.1. Всяко неразрешено използване на нашето име и лого може да доведе до предприемане на правни действия срещу вас.

18.2. В отношенията между нас и вас ние сме единствените собственици на правата върху Услугата, нашата технология, софтуер и бизнес системи ("Системите"), както и на нашите коефициенти.

не трябва да използвате личния си профил за собствена търговска изгода (например да продадете актуализация на статуса си на рекламодател); и

при избора на псевдоним за вашия акаунт си запазваме правото да го премахнем или да го възстановим, ако сметнем, че това е подходящо.

18.3. Нямате право да използвате нашия URL адрес, търговски марки, търговски наименования и/или търговски облик, лога ("Марки") и/или нашите коефициенти във връзка с продукт или услуга, които не са наши, които по какъвто и да е начин могат да предизвикат объркване сред Клиентите или в обществото или които по какъвто и да е начин ни злепоставят.

18.4. С изключение на изрично предвиденото в настоящите условия, ние и нашите лицензодатели не ви предоставяме никакви изрични или подразбиращи се права, лицензи, права на собственост или интереси върху Системите или Марките, като всички такива права, лицензи, права на собственост и интереси се запазват от нас и нашите лицензодатели. Вие се съгласявате да не използвате никакви автоматични или ръчни устройства за наблюдение или копиране на уеб страници или съдържание в рамките на Услугата. Всяко неразрешено използване или възпроизвеждане може да доведе до предприемане на правни действия срещу вас.

ВАШИЯТ ЛИЦЕНЗ

19.1. При спазване на настоящите условия и тяхното спазване, ние ви предоставяме неизключителен, ограничен, непрехвърляем и неподлежащ на сублицензиране лиценз за достъп и използване на Услугата само за лични нетърговски цели. Нашият лиценз към вас се прекратява, ако споразумението ни с вас по настоящите Условия приключи.

19.2. Освен по отношение на собственото си съдържание, нямате право при никакви обстоятелства да променяте, публикувате, предавате, прехвърляте, продавате, възпроизвеждате, качвате, публикувате, разпространявате, изпълнявате, показвате, създавате производни произведения или по какъвто и да е друг начин да използвате Услугата и/или съдържанието в нея или софтуера, който се съдържа в нея, освен ако не е изрично разрешено в настоящите Условия или по друг начин на Уебсайта. Никаква информация или съдържание в Услугата или предоставено ви във връзка с Услугата не може да бъде променяно или изменяно, обединявано с други данни или публикувано под каквато и да е форма, включително например извличане на данни или бази данни и всяка друга дейност, целяща събиране, съхраняване, реорганизиране или манипулиране на такава информация или съдържание.

19.3. Всяко неспазване на тази клауза от ваша страна може да представлява нарушение на нашите или на трети страни права на интелектуална собственост и други права на собственост, което може да ви подведе под съдебна отговорност и/или наказателно преследване.

ВАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

20.1. За ваша защита и за защита на всички наши клиенти, публикуването на каквото и да е съдържание в Услугата, както и поведението във връзка с него и/или Услугата, което по някакъв начин е незаконно, неподходящо или нежелателно, е строго забранено ("Забранено поведение").

20.2. Ако участвате в забранено поведение или ние установим по наша преценка, че участвате в забранено поведение, вашият акаунт и/или достъпът ви до или използването на Услугата могат да бъдат прекратени незабавно, без да ви уведомяваме. Срещу Вас могат да бъдат предприети правни действия от друг Клиент, друга трета страна, правоприлагащи органи и/или от нас по отношение на това, че сте участвали в Забранено поведение.

20.3. Забраненото поведение включва, но не се ограничава до, достъп или използване на Услугата за:

популяризирате или споделяте информация, за която знаете, че е невярна, подвеждаща или незаконна;

извършване на незаконна или нелегална дейност, като например, но не само, дейност, която подпомага или насърчава престъпна дейност или предприятие, нарушава неприкосновеността на личния живот или други права на друг Клиент или на друга трета страна или създава или разпространява компютърни вируси;

да вреди на непълнолетни по какъвто и да е начин;

да предавате или предоставяте съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, мъчително, клеветническо, вулгарно, неприлично, непристойно, насилствено, изпълнено с омраза, расово, етнически или по друг начин неприемливо;

да предава или да прави достъпно каквото и да е съдържание, което потребителят няма право да прави достъпно по силата на закон или договорни или фидуциарни отношения, включително, но не само, всякакво съдържание, което нарушава авторско право, търговска марка или други права на интелектуална собственост и собственост на трета страна;

да предавате или предоставяте съдържание или материал, който съдържа софтуерен вирус или друг компютърен или програмен код (включително HTML), предназначен да прекъсва, унищожава или променя функционалността на Услугата, нейното представяне или на друг уебсайт, компютърен софтуер или хардуер;

да се намесвате в Услугата, да я прекъсвате или да я разработвате по какъвто и да е начин, включително, без ограничение, да прихващате, емулирате или пренасочвате използваните от нас комуникационни протоколи, да създавате или използвате измами, модификации или хакове или какъвто и да е друг софтуер, предназначен да модифицира Услугата, или да използвате софтуер, който прихваща или събира информация от или чрез Услугата;

да извличате или индексирате каквато и да е информация от Услугата с помощта на робот, паяк или друг автоматичен механизъм;

да участвате в дейности или действия, които по наша преценка водят или могат да доведат до измама или измама на друг Клиент;

да предавате или да предоставяте на разположение нежелани или неразрешени реклами или масови съобщения, като например, но не само, нежелана поща, незабавни съобщения, "spim", "spam", верижни писма, пирамидални схеми или други форми на искане;

да създавате Акаунти на Уебсайта с автоматични средства или под фалшив или измамен претекст;

да се представяте за друг Клиент или за друга трета страна, или

всяко друго действие или поведение, което основателно считаме за противоречащо на нашите бизнес принципи.

Горепосоченият списък със забранено поведение не е изчерпателен и може да бъде променян от нас по всяко време или периодично. Запазваме си правото да разследваме и да предприемем всички действия, които по наша преценка считаме за подходящи или необходими според обстоятелствата, включително, но не само, да изтрием публикацията(ите) на Клиента от Услугата и/или да закрием неговия Акаунт, както и да предприемем всякакви действия срещу всеки Клиент или трета страна, които пряко или косвено участват или съзнателно позволяват на трета страна пряко или косвено да участва в Забранено поведение, със или без предизвестие до такъв Клиент или трета страна.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Услугата може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които не се поддържат от нас, нито са свързани с нас и върху които нямаме контрол. Връзките към такива уебсайтове се предоставят единствено за удобство на Клиентите и по никакъв начин не се проучват, наблюдават или проверяват за точност или пълнота от нас. Връзките към такива уебсайтове не означават никакво одобрение от наша страна и/или каквато и да е връзка с уебсайтовете, към които има връзка, или тяхното съдържание, или техния собственик(ци). Ние не контролираме и не носим отговорност за наличността им, нито за тяхната точност, пълнота, достъпност и полезност. Съответно при достъп до такива уебсайтове препоръчваме да вземете обичайните предпазни мерки при посещение на нов уебсайт, включително да прегледате тяхната политика за поверителност и условия за ползване.

ЖАЛБИ

22.1. Ако имате някакви притеснения или въпроси във връзка с настоящите условия, трябва да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти чрез връзките на Уебсайта и да използвате регистрирания си имейл адрес при всяка комуникация с нас.

22.2. НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ПРЕД ТРЕТА СТРАНА, КОГАТО ОТГОВАРЯМЕ НА ПОЛУЧЕНА ЖАЛБА ИЛИ ПРЕДПРИЕМАМЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЯ.

22.3. Ако клиентът не е доволен от начина, по който е уреден залогът, той трябва да предостави подробности за оплакването си на нашия отдел за обслужване на клиенти. Ние ще положим разумни усилия, за да отговорим на подобни запитвания в рамките на няколко дни (и във всеки случай възнамеряваме да отговорим на всички подобни запитвания в рамките на 28 дни от получаването им).

22.4. Оспорванията трябва да бъдат подадени в рамките на три (3) дни от датата, на която е взето решението за въпросния залог. След изтичането на този срок претенции не се уважават. Клиентът носи пълна отговорност за транзакциите по своята Сметка.

22.5. В случай на спор, възникнал между вас и нас, нашият отдел за обслужване на клиенти ще се опита да постигне договорено решение. Ако нашият отдел за обслужване на клиенти не успее да постигне договорено решение с вас, въпросът ще бъде предаден на нашето ръководство.

22.6. Ако всички усилия за разрешаване на спора по удовлетворителен за Клиента начин са неуспешни, Клиентът има право да подаде жалба до нашия лицензионен орган Gaming Services Provider N.V. 

ПРЕОТСТЪПВАНЕ

Нито настоящите Условия, нито правата или задълженията по тях могат да бъдат преотстъпвани от вас без предварителното писмено съгласие на нас, което няма да бъде неоснователно отказано. Можем, без Вашето съгласие, да прехвърлим всички или част от нашите права и задължения по настоящия договор на трета страна, при условие че тази трета страна е в състояние да предостави услуга със значително сходно качество на Услугата, като публикуваме писмено уведомление за това в Услугата.

НЕПРИЛОЖИМОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде счетена от компетентен орган за неприложима или невалидна, съответната разпоредба се изменя, за да може да бъде приложена в съответствие с намерението на първоначалния текст в максималната степен, позволена от приложимото право. Това не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби на настоящите Условия.

НАРУШАВАНЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Без да ограничаваме другите си средства за правна защита, можем да спрем или да прекратим Вашия Акаунт и да откажем да Ви предоставяме Услугата, и в двата случая без да Ви уведомяваме предварително, ако по наше разумно мнение нарушите някое от съществените условия на настоящите Условия. Уведомление за всяко такова предприето действие обаче ще ви бъде предоставено незабавно.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

26.1. Срок на договора. Настоящите условия остават в сила, докато имате достъп до или използвате Услугата или сте Клиент или посетител на Уебсайта. Настоящите Условия остават в сила и след прекратяването на Вашия Акаунт по каквато и да е причина.

26.2. Пол. Думите, означаващи единствено число, включват и множествено число и обратно, думите, означаващи мъжки род, включват и женски и среден род и обратно, а думите, означаващи лица, включват физически лица, партньорства, асоциации, тръстове, некорпоративни организации и корпорации.

26.3. Отказ от права. Никакъв отказ от наша страна, независимо дали чрез поведение или по друг начин, от нарушение или заплаха за нарушение от ваша страна на който и да е срок или условие на настоящите Условия, няма да бъде ефективен или задължителен за нас, освен ако не е направен в писмена форма и надлежно подписан от нас, и, освен ако не е предвидено друго в писмения отказ, ще бъде ограничен до конкретното нарушение, от което е отказан. Неуспехът ни да приложим в даден момент някое от условията на настоящите Условия не може да се тълкува като отказ от тази разпоредба или от правото ни да приложим тази разпоредба по всяко друго време.

26.4. Благодарност. С последващия си достъп до или използване на Услугата потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с всеки параграф от настоящите Условия. В резултат на това с настоящото неотменимо се отказвате от всякакви бъдещи аргументи, претенции, искания или процедури, които са в противоречие с всичко, съдържащо се в настоящите Условия.

26.5. Език. В случай на несъответствие между версията на английски език на настоящите правила и която и да е друга езикова версия, за правилна се счита версията на английски език.

26.6. Приложимо право. Настоящите условия се уреждат от действащото законодателство на Кюрасао.

26.7. Цялостно споразумение. Настоящите условия представляват цялостното споразумение между вас и нас по отношение на достъпа ви до и използването на Услугата и отменят всички други предишни споразумения и съобщения, независимо дали са устни или писмени, по отношение на предмета на настоящите условия.

Без такси за депозит!

 • Skrill-color-large2
 • Neteller-цвят-голям
 • лого на PAYZ
 • MuchBetter
 • Цвят на банката - голям
 • Jeton
 • Метод на плащане AstroPay с BetInAsia
 • cashtocode
 • Бърз трансфер на BetInAsia
 • Основен цвят - голям
 • btc
 • usdc
 • xrp
 • usdt
 • ltc
 • ada
 • Solana
Skrill-color-large2.png
Neteller-color-large.png
Ecopayz-color-large.png
1601543658-muchbetterlogo.png
Bank-color-large.png
Залози с Jeton
Untitled-design-2.png
Rapid-Transfer.png
cashtocode.png
Master-color-large.png
usdc.png
btc.png
xrp.png
usdt.png
ltc.png
ada.png
Solana.png
eth.png
дай
trx
Дож
сигурни плащания
съвместим с pci-dss
rapid-ssl

ТОЗИ САЙТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ОПЕРАЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КЮРАСАО ЛИЦЕНЗ № 365/JAZ, ПОДЛИЦЕНЗ GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ХАЗАРТЪТ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ПРИСТРАСТЯВАНЕ. МОЛЯ, ИГРАЙТЕ ОТГОВОРНО. 18+, ЗА ДА ИГРАЕТЕ. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

ТОЗИ САЙТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ОПЕРАЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КЮРАСАО ЛИЦЕНЗ № 365/JAZ, ПОДЛИЦЕНЗ GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ХАЗАРТЪТ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ПРИСТРАСТЯВАНЕ. МОЛЯ, ИГРАЙТЕ ОТГОВОРНО. 18+, ЗА ДА ИГРАЕТЕ. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

bg_BGBulgarian