PERSONVERNPOLITIKK

INNLEDNING

BetInAsia ("Vi") er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern, noe som inkluderer all personlig informasjon som du velger å gi oss ("Personlig informasjon"). Disse retningslinjene (sammen med våre vilkår og betingelser og retningslinjer for informasjonskapsler) beskriver hvordan BetInAsia samler inn og bruker personopplysningene dine. Den beskriver også rettighetene dine og valgene du har når det gjelder vår bruk av personopplysningene dine, og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere disse opplysningene. Hvis du har spørsmål eller klager angående vår personvernpolicy eller -praksis, kan du kontakte vårt personvernombud på følgende adresse [email protected].

Personopplysninger er opplysninger som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar bruker, og kan omfatte opplysninger som for- og etternavn, bostedsadresse og kopi av pass. Når BetInAsia samler inn og bestemmer hvordan personopplysningene dine skal behandles, opptrer BetInAsia som behandlingsansvarlig.

BetInAsia følger og overholder personvernforordningen og andre relevante europeiske og nasjonale forskrifter, rettslige kunngjøringer og lignende instrumenter som til enhver tid måtte være i kraft.

Vår leverandør av betalingstjenester er lovpålagt å rapportere enhver aktivitet som vekker mistanke om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen ulovlig aktivitet. For at de skal kunne oppfylle disse forpliktelsene, kan vi overføre følgende opplysninger: transaksjonsdata og KYC-dokumenter, navn og adresse. Vår betalingstjenesteleverandør vil kun behandle personopplysningene for ovennevnte formål og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

AKSEPT AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Ved å oppgi opplysningene dine til oss ved å registrere deg hos oss eller ved å gå inn på nettstedet via en datamaskin, mobiltelefon eller annen håndholdt Internett-aktivert enhet eller en hvilken som helst annen enhet, bekrefter du at du godtar personvernerklæringen vår og gir oss, våre ansatte, datterselskaper og leverandører tillatelse til å behandle personopplysningene dine.

Les disse retningslinjene nøye for å sikre at du forstår våre verdier, synspunkter og praksis når det gjelder innhenting, oppbevaring, behandling, bruk og eventuell overføring av dine opplysninger.

KATEGORIER AV OPPLYSNINGER OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Vi kan samle inn følgende personopplysninger fra deg for å overholde våre juridiske forpliktelser (inkludert, men begrenset til, spill- og hvitvaskingsforskrifter):

 • Kontaktinformasjon som fornavn, etternavn, fødselsdato, bostedsadresse, e-postadresse, telefonnummer;
 • Offisielle dokumenter som pass eller identitetsdokument som inneholder et fotografi av deg selv;
 • Grenser for ansvarlig spilling; og
 • Korrespondanseinformasjon, for eksempel en oversikt over din kommunikasjon med kundestøtteteamet vårt via e-post og live chat.

Vi kan også behandle anonymisert atferdsinformasjon og gi slik informasjon til tredjeparts forskningsorganisasjoner for å forebygge spillrelaterte problemer.

I tillegg kan vi samle inn følgende informasjon fra deg for å kunne levere tjenesten vår til deg:

 • Brukernavn, IP-adresse (Internet Protocol), nettlesertype, demografisk og geografisk informasjon fra enheten og/eller maskinvaren din, henvisnings-/utgangssider og operativsystem;
 • Enhets-ID, installert programvare, informasjonskapsler i nettleseren og informasjon i spillet;
 • Finansiell informasjon og faktureringsinformasjon, for eksempel kredittkortnummer, navn og etternavn på kredittkortinnehaveren, kredittkortets utløpsdato, faktureringsadresse, navn på bank og bankkontonummer.
 • Informasjon knyttet til ditt abonnement på vår e-postliste, som fornavn, etternavn og e-postadresse.

Vi samler også inn, behandler og oppbevarer personopplysningene dine der vi anser at vi har en berettiget interesse i å gjøre det for å nå våre kommersielle og forretningsmessige mål, og hvis slik behandling ikke påvirker din rett til personvern, inkludert situasjoner som f.eks:

 • når vi gir deg markedsføringsoppdateringer, nyhetsbrev og bonusinformasjon,
 • når vi oppdaterer og utfører vedlikehold av tjenesten og for feilsøking,
 • når vi forebygger og etterforsker svindel og annet misbruk.

Hvis du trenger ytterligere informasjon om behandling av dine personopplysninger basert på berettiget interesse, kan du kontakte vårt personvernombud på [email protected].

DELING AV INFORMASJON

Vi deler personopplysningene dine med selskaper som leverer tjenester som hjelper oss med å levere de tjenestene du har bedt om, og som hjelper oss med vår forretningsvirksomhet, for eksempel, men ikke begrenset til, kort- og betalingsbehandling, kundeservice, markedsføring, leverandører av datalagring og business intelligence. Vi har et kontraktsforhold med alle disse selskapene som sikrer at personopplysningene dine som deles, kun behandles i den grad det er nødvendig for å levere disse tjenestene til oss.

Vi kan også utlevere personopplysningene dine som følger:

 • Som påkrevd ved lov, for eksempel for å etterkomme en stevning eller lignende rettslig prosess;
 • Å overholde våre juridiske og regulatoriske plikter og vårt ansvar overfor relevante lisens- og reguleringsmyndigheter, samt alle plikter og alt ansvar vi har i henhold til annen gjeldende lovgivning og overfor andre relevante reguleringsmyndigheter i andre jurisdiksjoner;
 • Når vi i god tro mener at utlevering er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din eller andres sikkerhet, etterforske svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene;
 • Hvis vi er involvert i en fusjon, et oppkjøp eller salg av alle eller deler av eiendelene våre, vil du i så fall bli varslet via e-post og/eller et tydelig varsel på tjenesten vår om eventuelle endringer i eierskap eller bruk av personopplysningene dine, samt eventuelle valg du kan ha når det gjelder personopplysningene dine;
 • Når vi samarbeider med tredjepartsorganisasjoner for å identifisere tilfeller av kampfiksing; og
 • til andre tredjeparter med ditt forutgående samtykke.

I visse tilfeller er vi også juridisk forpliktet til å verifisere identiteten din gjennom bruk av tredjeparts tjenesteleverandører som vi deler personopplysninger med og innhenter personopplysninger fra. Vi har rett til å ta avgjørelser basert på informasjonen fra disse tjenesteleverandørene. Ovennevnte deling av personopplysninger kan innebære overføring av personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU

Vi driver virksomhet i flere jurisdiksjoner, hvorav noen ligger i andre land enn der du bor. Informasjonen som vi samler inn fra deg eller som du gir oss, kan bli overført til og lagret på en destinasjon utenfor landet ditt for behandling av betalingsopplysningene dine og levering av støttetjenester. Vi vil treffe alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen. Ved å gi oss personopplysningene dine samtykker du i at vi kan overføre, lagre og behandle opplysningene dine utenfor landet ditt. Når vi deler personopplysningene dine med tredjeparter som befinner seg utenfor EU/EØS, sørger vi for at avtaleforholdet vårt med en slik tredjepart inneholder tilstrekkelige sikkerhetstiltak med hensyn til personopplysningene dine. Vi inngår kun kontraktsforhold med tredjeparter som garanterer en standard for databeskyttelse som er sammenlignbar med EU/EØS-land.

Hvis du velger å kommunisere via sosiale medier, er informasjonen du oppgir knyttet til din personlige konto på sosiale medier. Du må kontakte det sosiale mediet direkte for å utøve dine rettigheter eller be om fjerning av kommunikasjon mellom deg og oss på den aktuelle plattformen.

COOKIES

Vi bruker informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere som det skal og for å forbedre brukeropplevelsen din. Vi kan for eksempel bruke informasjonskapsler til å holde oversikt over dine preferanser, din aktivitet og hvilket nettsted du ble sendt videre fra. Informasjonskapsler brukes også til å samle inn generell statistisk informasjon om bruk og volum som ikke inneholder personopplysninger.

TREDJEPARTS INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker aktivt JavaScript-innhold fra tredjepartsleverandører som FeatureSpace Limited og Google Analytics i tjenesten vår, og disse kan derfor få tilgang til personopplysningene dine når du bruker tjenesten vår. Dette kan utgjøre en overføring av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området. Du kan unngå dette ved å deaktivere JavaScript i din personlige nettleser. Hvis du gjør det, kan det imidlertid føre til at funksjonaliteten til tjenesten vår blir sterkt svekket, og at du ikke får tilgang til tjenesten vår. I disse tilfellene fraskriver vi oss ethvert ansvar som følge av tredjeparts innhold på vår tjeneste.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Tjenesten vår inneholder lenker til andre nettsteder hvis tjenester du kan bruke, og personvernpraksis kan avvike fra BetInAsias. Hvis du sender inn personopplysninger til noen av disse nettstedene, vil opplysningene dine være underlagt tredjepartens personvernerklæringer. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen til alle nettsteder du besøker. Vi påtar oss ikke noe som helst ansvar for slike tredjeparters praksis, handlinger eller retningslinjer.

SPØRREUNDERSØKELSER ELLER KONKURRANSER

Fra tid til annen kan vi gi deg muligheten til å delta i konkurranser eller spørreundersøkelser på nettstedet vårt. Hvis du deltar, vil vi be om visse personopplysninger fra deg. Det er helt frivillig å delta i disse undersøkelsene eller konkurransene, og du kan derfor velge om du vil oppgi disse opplysningene eller ikke.

Vi vil oppbevare opplysningene dine så lenge kontoen din er aktiv, men også etter at den er stengt, uansett hva som skjer, i samsvar med våre retningslinjer for oppbevaring av data og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Kriteriene som brukes til å fastsette de respektive oppbevaringsperiodene for de ulike typene personopplysninger som vi samler inn og behandler, avhenger av de respektive oppbevaringsperiodene som er fastsatt i henhold til ulike lover og forskrifter, inkludert lover mot hvitvasking av penger.

Hvis du ønsker å kansellere kontoen din eller be om at vi ikke lenger skal bruke opplysningene dine til å levere tjenesten til deg, kan du kontakte oss på [email protected]. Å si opp kontoen din og/eller be om sletting av data betyr ikke alltid at vi har lov til å gjøre det. Etter avslutning vil vi beholde og bruke personopplysningene dine etter behov for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre.

Sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for oss. Vi følger allment aksepterte bransjestandarder for å beskytte personopplysningene som sendes til oss, både under overføringen og etter at vi har mottatt dem. Ingen overføringsmetode over Internett, eller metode for elektronisk lagring, er imidlertid 100% sikker. Vi kan derfor ikke garantere absolutt sikkerhet. Overføringen av all informasjon som samles inn på vår tjeneste er kryptert ved hjelp av Secure Socket Layer-teknologi (SSL). BetInAsia overholder Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards.

DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter med hensyn til personopplysningene vi har om deg:

 • Hvis du ønsker å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss på [email protected]Retten til å oppdatere ufullstendige personopplysninger.
 • Retten til å trekke tilbake samtykket ditt når vi behandler personopplysningene dine basert på ditt samtykke, og retten til å protestere mot behandlingen.
 • Retten til å motsette seg direkte markedsføring, noe som kan gjøres ved å reservere seg mot direkte markedsføring, enten ved å avslutte abonnementet via e-post eller ved å sende en e-post til oss med en forespørsel til [email protected]. Du har også rett til å motsette deg profilering i den grad den kun gjelder direkte markedsføring.
 • Du har rett til å sende inn en klage til personvernombudet dersom du mener at dine rettigheter i henhold til personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) er blitt krenket - Du har også rett til å sende inn en klage til den respektive tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der du har ditt vanlige bosted, ditt arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen.
 • Retten til å overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig. Personopplysningene dine vil bli gitt til deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.
 • Selv om du har rett til å få opplysningene dine slettet, kan det hende at vi i noen tilfeller ikke kan fjerne dem helt.

VARSLING OM ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i vår informasjonspraksis. Hvis vi gjør vesentlige endringer som i vesentlig grad påvirker noen av dine rettigheter, vil vi varsle deg via e-post (sendt til e-postadressen som er angitt i kontoen din) eller ved hjelp av et varsel på tjenesten vår før endringen trer i kraft. Vi oppfordrer deg imidlertid til å lese disse retningslinjene med jevne mellomrom for å få den nyeste informasjonen om vår personvernpraksis. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å kontakte oss angående hvordan vi håndterer personopplysningene dine, kan du sende en e-post til vårt personvernombud. [email protected].

Ingen innskuddsgebyr!*

*kun kortinnskudd belastes med et gebyr på 3%

 • Skrill-farger-large2
 • Neteller-farge-large
 • payz-logo
 • MuchBetter
 • Bank-farge-stor
 • jeton
 • Betaling med AstroPay hos BetInAsia
 • cashtocode
 • Rapid Transfer hos BetInAsia
 • Master-color-large
 • btc
 • usdc
 • xrp
 • usdt
 • ltc
 • ada
 • Solana
Skrill-farge-stor2.png
Neteller-farge-stor.png
Ecopayz-farge-stor.png
1601543658-muchbetterlogo.png
Bank-farge-stor.png
Spill med Jeton
Uten-tittel-design-2.png
Rapid-Transfer.png
cashtocode.png
Master-farge-stor.png
usdc.png
btc.png
xrp.png
usdt.png
ltc.png
ada.png
Solana.png
eth.png
dai
trx
Dogen
sikre betalinger
pci-dss-kompatibel
rapid-ssl

DETTE NETTSTEDET DRIVES AV LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. LISENSIERT TIL Å DRIVE ONLINE SPILLVIRKSOMHET AV REGJERINGEN PÅ CURACAO LISENS NR. 365/JAZ, UNDERLISENS GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDES. PENGESPILL KAN VÆRE AVHENGIGHETSSKAPENDE. VENNLIGST SPILL ANSVARLIG. 18+ FOR Å SPILLE. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

DETTE NETTSTEDET DRIVES AV LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. LISENSIERT TIL Å DRIVE ONLINE SPILLVIRKSOMHET AV REGJERINGEN PÅ CURACAO LISENS NR. 365/JAZ, UNDERLISENS GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDES. PENGESPILL KAN VÆRE AVHENGIGHETSSKAPENDE. VENNLIGST SPILL ANSVARLIG. 18+ FOR Å SPILLE. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

nb_NONorwegian