VILKÅR OG BETINGELSER

INNLEDNING

Disse vilkårene og dokumentene som det henvises til nedenfor ("Vilkårene") gjelder for bruk av dette nettstedet ("Nettstedet") og dets relaterte eller tilknyttede tjenester (samlet kalt "Tjenesten").

Du bør lese disse vilkårene nøye, da de inneholder viktig informasjon om dine rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av nettstedet og utgjør en bindende juridisk avtale mellom deg - vår kunde ("kunden") - og oss. Ved å bruke dette nettstedet og/eller få tilgang til tjenesten godtar du, enten du er gjest eller registrert bruker med en konto ("konto"), å være bundet av disse vilkårene, sammen med eventuelle endringer som publiseres fra tid til annen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, bør du avstå fra å få tilgang til tjenesten og bruke nettstedet.

DENNE TJENESTEN DRIVES AV FALLBACK RULER LIMITED OF AVLONOS, 1, MARIA HOUSE, 1075 NICOSIA, CYPRUS OG ER ET VAREMERKE AV LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. LISENSIERT TIL Å DRIVE ONLINESPILLVIRKSOMHET AV REGJERINGEN PÅ CURACAO LISENS NR. 365/JAZ, UNDERLISENS GLH-OCCHKTW0710132018.

GENERELLE VILKÅR

Vi forbeholder oss retten til når som helst å revidere og endre vilkårene (inkludert eventuelle dokumenter som det henvises til og lenkes til nedenfor). Du bør besøke denne siden med jevne mellomrom for å gå gjennom vilkårene. Endringer er bindende og trer i kraft umiddelbart etter publisering på dette nettstedet. Hvis du motsetter deg slike endringer, må du umiddelbart slutte å bruke tjenesten. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter en slik publisering, betyr det at du godtar å være bundet av de endrede vilkårene. Alle spill som ikke er avgjort før de endrede vilkårene trer i kraft, vil være underlagt de eksisterende vilkårene.

DINE FORPLIKTELSER

Du erkjenner at du til enhver tid når du går inn på nettstedet og bruker tjenesten:

3.1. Du er over 18 år, eller den lovlige alderen der pengespill eller spillaktiviteter er tillatt i henhold til loven eller jurisdiksjonen som gjelder for deg. Vi forbeholder oss retten til når som helst å be om aldersbevis fra deg.

3.2. Du har rettslig handleevne og kan inngå en bindende juridisk avtale med oss. Du må ikke få tilgang til nettstedet eller bruke tjenesten hvis du ikke har rettslig handleevne.

3.3. Du er bosatt i en jurisdiksjon som tillater pengespill. Du er ikke bosatt i et land der tilgang til nettbaserte pengespill er forbudt for landets innbyggere eller for noen person i et slikt land. Det er ditt eget ansvar å sikre at din bruk av tjenesten er lovlig.

3.4. Du kan ikke bruke VPN, proxy eller lignende tjenester eller enheter som maskerer eller manipulerer identifikasjonen av din virkelige posisjon.

3.5. Du er den autoriserte brukeren av betalingsmåten du bruker.

3.6. Du må foreta alle betalinger til oss i god tro og ikke forsøke å reversere en betaling eller foreta deg noe som kan føre til at en slik betaling blir reversert av en tredjepart.

3.7. Når du plasserer spill, kan du tape noen eller alle pengene du har satt inn på tjenesten i henhold til disse vilkårene, og du er fullt ut ansvarlig for dette tapet.

3.8. Når du plasserer spill, må du ikke bruke informasjon som er innhentet i strid med gjeldende lovgivning i landet der du befant deg da spillet ble plassert.

3.9. Du opptrer ikke på vegne av en annen part eller i kommersielt øyemed, men utelukkende på egne vegne som privatperson i personlig kapasitet.

3.10. Du må ikke forsøke å manipulere noe marked eller element i Tjenesten i ond tro eller på en måte som påvirker Tjenestens eller vår integritet negativt.

3.11. Du må generelt opptre i god tro i forhold til oss og tjenesten til enhver tid og for alle spill som gjøres ved hjelp av tjenesten.

3.12. Du, eller eventuelt dine ansatte, arbeidsgivere, agenter eller familiemedlemmer, er ikke registrert som affiliate i vårt affiliateprogram.

BEGRENSET BRUK

4.1. Du må ikke bruke tjenesten:

4.1.1. Hvis du er under 18 år (eller under myndighetsalderen i henhold til lovene i den jurisdiksjonen som gjelder for deg) eller hvis du ikke er juridisk i stand til å inngå en bindende juridisk avtale med oss, eller hvis du opptrer som agent for eller på vegne av en person under 18 år (eller under myndighetsalderen i henhold til lovene i den jurisdiksjonen som gjelder for deg);

4.1.2. Hvis du bor i et land der det er forbudt å gi tilgang til nettbaserte pengespill til innbyggerne i landet eller til personer i et slikt land.

4.1.3. Hvis du er bosatt i et av følgende land, eller får tilgang til nettstedet fra et av følgende land:

 • Amerikas forente stater og deres territorier,
 • Frankrike og dets territorier,
 • Nederland og dets territorier og land som utgjør kongeriket Nederland, inkludert Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao og Sint Maarten,
 • Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland,
 • Sverige
 • Den demokratiske folkerepublikken Korea
 • Singapore
 • Kasakhstan
 • Iran
 • Afghanistan
 • Kypros
 • Makedonia
 • Myanmar

4.1.4. Samle inn kallenavn, e-postadresser og/eller annen informasjon om andre kunder på noen som helst måte (for eksempel ved å sende spam, andre typer uønsket e-post eller uautorisert innramming av eller lenking til Tjenesten);

4.1.5. Forstyrre eller utilbørlig påvirke eller påvirke andre kunders aktiviteter eller driften av Tjenesten generelt;

4.1.6. Å fremme uoppfordret kommersiell reklame, tilknyttede lenker og andre former for oppfordringer som kan fjernes fra tjenesten uten varsel;

4.1.7. På noen måte som, etter vår rimelige oppfatning, kan anses som et forsøk på: (i) lure Tjenesten eller en annen Kunde som bruker Tjenesten, eller (ii) samarbeide med en annen Kunde som bruker Tjenesten for å oppnå en uærlig fordel;

4.1.8. Skrape oddsen vår eller krenke noen av våre immaterielle rettigheter; eller

4.1.9. For enhver form for ulovlig aktivitet.

4.2. Du kan ikke selge eller overføre kontoen din til tredjeparter, og du kan heller ikke kjøpe en spillerkonto fra en tredjepart.

4.3. Vi kan umiddelbart avslutte kontoen din etter skriftlig varsel til deg hvis du bruker tjenesten til uautoriserte formål. Under visse omstendigheter kan vi også ta rettslige skritt mot deg for dette.

4.4. Ansatte i selskapet, dets lisenstakere, distributører, grossister, datterselskaper, reklame-, salgsfremmende eller andre byråer, mediepartnere, entreprenører, forhandlere og medlemmer av deres nærmeste familie har IKKE lov til å bruke tjenesten for ekte penger uten forhåndsgodkjenning fra selskapets direktør eller administrerende direktør. Hvis slik aktivitet oppdages, vil kontoen(e) umiddelbart bli stengt, og alle bonuser/gevinster vil bli inndratt.

PÅMELDING

Du samtykker i at du til enhver tid når du bruker tjenesten:

5.1. Vi forbeholder oss retten til å avslå en registreringssøknad fra enhver søker etter eget skjønn og uten noen forpliktelse til å oppgi en spesifikk grunn.

5.2. Før du bruker tjenesten, må du personlig fylle ut registreringsskjemaet og lese og godta disse vilkårene. For å kunne begynne å spille på tjenesten eller ta ut gevinster, kan vi kreve at du blir en verifisert kunde, noe som innebærer at du må bestå visse kontroller. Du kan bli bedt om å fremlegge gyldig legitimasjon og andre dokumenter som vi anser som nødvendige. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, legitimasjon med bilde (kopi av pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort) og en ny regning med navn og adresse som bevis på bosted. Vi forbeholder oss retten til å suspendere omsetning eller begrense kontoalternativene på en hvilken som helst konto inntil den nødvendige informasjonen er mottatt. Denne prosedyren gjøres i samsvar med gjeldende spillforskrifter og lovkrav om bekjempelse av hvitvasking av penger. I tillegg må du innbetale penger til tjenestekontoen din ved hjelp av betalingsmetodene som er angitt i betalingsseksjonen på nettstedet vårt.

5.3. Du må oppgi nøyaktig kontaktinformasjon, inkludert en gyldig e-postadresse ("Registrert e-postadresse"), og oppdatere slik informasjon i fremtiden for å holde den nøyaktig. Det er ditt ansvar å holde kontaktinformasjonen din oppdatert på kontoen din. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at du ikke mottar viktige kontorelaterte varsler og informasjon fra oss, inkludert endringer vi gjør i disse vilkårene. Vi identifiserer og kommuniserer med kundene våre via deres registrerte e-postadresse. Det er kundens ansvar å opprettholde en aktiv og unik e-postkonto, å oppgi riktig e-postadresse til oss og å informere selskapet om eventuelle endringer i e-postadressen. Hver kunde er fullt ut ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til sin registrerte e-postadresse for å forhindre at tredjeparter bruker den registrerte e-postadressen. Selskapet skal ikke være ansvarlig for skader eller tap som anses eller påstås å ha oppstått som følge av kommunikasjon mellom selskapet og kunden ved bruk av den registrerte e-postadressen. Kunder som ikke har en e-postadresse som kan nås av selskapet, vil få kontoen sin suspendert inntil en slik adresse er oppgitt til oss. Vi vil umiddelbart suspendere kontoen din etter skriftlig varsel til deg om dette hvis du med vilje oppgir falsk eller unøyaktig personlig informasjon. Under visse omstendigheter kan vi også ta rettslige skritt mot deg for å ha gjort dette og/eller kontakte relevante myndigheter som også kan ta skritt mot deg.

5.4. Du har kun lov til å registrere én konto i tjenesten. Kontoer kan stenges umiddelbart hvis det oppdages at du har flere kontoer registrert hos oss. Dette omfatter bruk av representanter, slektninger, medarbeidere, tilknyttede selskaper, nærstående parter, tilknyttede personer og/eller tredjeparter som opererer på dine vegne.

5.5. For å sikre at du er økonomisk verdig og for å bekrefte identiteten din, kan vi be deg om å gi oss ytterligere personopplysninger, for eksempel for- og etternavn, eller bruke tredjepartsleverandører som vi anser som nødvendige. Hvis vi innhenter ytterligere personopplysninger via tredjepartskilder, vil vi informere deg om de innhentede opplysningene.

5.6. Du må holde passordet ditt for tjenesten konfidensielt. Forutsatt at den forespurte kontoinformasjonen er korrekt oppgitt, har vi rett til å anta at spill, innskudd og uttak er foretatt av deg. Vi anbefaler deg å endre passordet ditt regelmessig og aldri oppgi det til noen tredjepart. Det er ditt ansvar å beskytte passordet ditt, og hvis du unnlater å gjøre dette, skjer det på egen risiko og bekostning. Du kan logge ut av tjenesten på slutten av hver økt. Hvis du tror at noen av kontoopplysningene dine blir misbrukt av en tredjepart, at kontoen din har blitt hacket eller at passordet ditt har blitt oppdaget av en tredjepart, må du varsle oss umiddelbart. Du må varsle oss hvis den registrerte e-postadressen din har blitt hacket, men vi kan kreve at du oppgir ytterligere informasjon/dokumentasjon slik at vi kan bekrefte identiteten din. Vi vil umiddelbart suspendere kontoen din når vi er klar over en slik hendelse. I mellomtiden er du ansvarlig for all aktivitet på kontoen din, inkludert tredjeparts tilgang, uavhengig av om tilgangen var autorisert av deg eller ikke.

5.7. Du må ikke på noe tidspunkt overføre noe innhold eller annen informasjon på Tjenesten til en annen Kunde eller annen part ved hjelp av en skjermdump (eller annen lignende metode), og du må heller ikke vise slik informasjon eller innhold i en ramme eller på annen måte som er forskjellig fra hvordan det ville fremstått dersom en slik Kunde eller tredjepart hadde skrevet inn URL-adressen til Tjenesten i nettleserlinjen.

5.8. Når du registrerer deg, får du mulighet til å bruke alle valutaer som er tilgjengelige på nettstedet. Dette vil være valutaene for dine innskudd, uttak og spill plassert og matchet i tjenesten som beskrevet i disse vilkårene. Noen betalingsmåter kan ikke brukes i alle valutaer. I slike tilfeller vil en behandlingsvaluta vises, sammen med en omregningskalkulator som er tilgjengelig på siden.

5.9. Vi er ikke forpliktet til å åpne en konto for deg, og registreringssiden på nettstedet vårt er kun en invitasjon til behandling. Det er helt opp til oss å avgjøre om vi skal åpne en konto for deg eller ikke, og dersom vi nekter å åpne en konto for deg, er vi ikke forpliktet til å gi deg en begrunnelse for avslaget.

5.10. Etter at vi har mottatt søknaden din, kan vi komme til å kontakte deg for å be om ytterligere informasjon og/eller dokumentasjon fra deg slik at vi kan oppfylle våre lovpålagte og juridiske forpliktelser.

KONTOEN DIN

6.1. Kontoer kan bruke flere valutaer, i så fall vises alle kontosaldoer og transaksjoner i den valutaen som brukes for transaksjonen.

6.2. Minimumsinnskudd på 50 euro

6.3. Vi gir ikke kreditt for bruk av Tjenesten.

6.4. Vi kan stenge eller suspendere en konto hvis du ikke overholder eller vi med rimelighet mener at du ikke overholder disse vilkårene, eller for å sikre tjenestens integritet eller rettferdighet, eller hvis vi har andre rimelige grunner til å gjøre det. Det er ikke sikkert at vi alltid kan varsle deg på forhånd. Hvis vi stenger eller suspenderer kontoen din fordi du ikke overholder disse vilkårene, kan vi kansellere og/eller annullere alle spillene dine og holde tilbake eventuelle penger på kontoen din (inkludert innskuddet).

6.5. Vi forbeholder oss retten til å stenge eller suspendere enhver konto uten forvarsel og returnere alle midler. Kontraktsforpliktelser som allerede er forfalt, vil imidlertid bli innfridd.

6.6. Vi forbeholder oss retten til å avvise, begrense, kansellere eller begrense ethvert spill når som helst, uansett årsak, inkludert ethvert spill som oppfattes å være plassert på en uredelig måte for å omgå våre spillgrenser og/eller våre systemregler.

6.7. Hvis et beløp feilaktig krediteres kontoen din, forblir det vår eiendom, og når vi blir oppmerksomme på en slik feil, skal vi varsle deg, og beløpet vil bli trukket fra kontoen din.

6.8. Hvis kontoen din av en eller annen grunn blir overtrukket, står du i gjeld til oss for det overtrukne beløpet.

6.9. Du må informere oss så snart du blir oppmerksom på eventuelle feil med hensyn til kontoen din.

6.10. Husk at betting kun er ment som underholdning og fornøyelse, og at du bør slutte så snart det ikke lenger er morsomt. Du må absolutt ikke satse noe du ikke har råd til å tape. Hvis du føler at du har mistet kontrollen over spillingen din, tilbyr vi en mulighet for selvekskludering. Bare send en melding til vår kundeserviceavdeling med din registrerte e-postadresse om at du ønsker å SELVEKSKLUTTE deg, og denne forespørselen vil tre i kraft innen 24 timer etter at den er mottatt. I dette tilfellet vil kontoen din bli deaktivert inntil videre, og du vil ikke kunne logge inn på den.

6.11. Du kan ikke overføre, selge eller pantsette kontoen din til en annen person. Dette forbudet omfatter overføring av alle typer eiendeler av verdi, inkludert, men ikke begrenset til, eierskap til kontoer, gevinster, innskudd, spill, rettigheter og/eller krav i forbindelse med disse eiendelene, juridisk, kommersielt eller på annen måte. Forbudet mot nevnte overføringer omfatter også, men er ikke begrenset til, heftelse, pantsettelse, overdragelse, bruksrett, handel, megling, pantsettelse og/eller gave i samarbeid med en forvalter eller annen tredjepart, selskap, fysisk eller juridisk person, stiftelse og/eller forening på noen som helst måte.

6.12. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din hos oss, kan du sende en e-post fra din registrerte e-postadresse til vår kundestøtteavdeling via lenkene på nettstedet.

6.13. I henhold til selskapets retningslinjer kan vi ikke behandle forespørselen din hvis du ikke har noen spillaktivitet knyttet til BetInAsia-kontoen din og noen av produktene vi tilbyr. I henhold til dette vil uttaksforespørselen din bli avvist og pengene vil bli satt tilbake i BIA-lommeboken din.

INAKTIV KONTO

7.1 Etter 12 måneders inaktivitet blir en konto "sovende", og vi forbeholder oss da retten til å stenge kontoen. BetInAsia kan velge å omklassifisere midlene på sovende kontoer og fjerne dem fra visningen, så lenge kunden kontaktes minst 30 dager i forveien og informeres om saldoen og sine rettigheter i dette tilfellet, sammen med mulige måter å få tilgang til midlene på kontoen.

INNSKUDD AV MIDLER

8.1. Alle innskudd skal gjøres fra en konto, et betalingssystem eller et kredittkort som er registrert i ditt eget navn, og alle innskudd som gjøres i en annen valuta, vil bli konvertert ved hjelp av den daglige valutakursen hentet fra oanda.com, eller til vår egen banks eller vår betalingsbehandlers gjeldende valutakurs, hvoretter kontoen din vil bli satt inn tilsvarende. Vær oppmerksom på at enkelte betalingssystemer kan pålegge ekstra vekslingsgebyrer som trekkes fra innskuddet ditt.

8.2. Det kan påløpe gebyrer og avgifter for innskudd og uttak, som du finner på nettstedet. I de fleste tilfeller absorberer vi transaksjonsgebyrer for innskudd til dine www.betinasia.com  Konto. Du er ansvarlig for dine egne bankgebyrer som kan påløpe når du setter inn penger hos oss.

8.3. Selskapet er ikke en finansinstitusjon og bruker en tredjepartsleverandør av elektroniske betalingsløsninger til å behandle innskudd med kreditt- og debetkort; de behandles ikke direkte av oss. Hvis du setter inn penger med enten et kredittkort eller debetkort, vil kontoen din bare bli kreditert hvis vi mottar en godkjennings- og autorisasjonskode fra den betalingsutstedende institusjonen. Hvis kortutstederen ikke gir en slik autorisasjon, vil kontoen din ikke bli kreditert med disse midlene.

8.4. Du samtykker i å betale alle betalinger og gebyrer som skal betales til oss eller betalingsleverandører i forbindelse med din bruk av tjenesten. Du samtykker videre til ikke å foreta tilbakebetalinger eller gi avkall på, kansellere eller på annen måte reversere noen av dine innskudd, og i slike tilfeller vil du refundere og kompensere oss for slike ubetalte innskudd, inkludert eventuelle utgifter vi har pådratt oss i forbindelse med innkreving av innskuddet ditt, og du samtykker i at eventuelle gevinster fra innsatser med slike tilbakebetalte midler vil gå tapt. Du erkjenner og samtykker i at spillerkontoen din ikke er en bankkonto og derfor ikke er garantert, forsikret eller på annen måte beskyttet av noe innskudds- eller bankforsikringssystem eller noe annet lignende forsikringssystem i noen annen jurisdiksjon, inkludert, men ikke begrenset til, din lokale jurisdiksjon. Spillerkontoen gir heller ikke renter på noen av midlene som står på den.

8.5. Hvis du bestemmer deg for å akseptere et av våre kampanje- eller bonustilbud ved å skrive inn en bonuskode under innskudd, godtar du bonusvilkårene og vilkårene for hver enkelt bonus.

8.6. Midler som stammer fra kriminelle og/eller ulovlige og/eller uautoriserte aktiviteter skal ikke settes inn hos oss.

8.7. Hvis du setter inn penger med kredittkort, anbefaler vi at du beholder en kopi av transaksjonsdokumentasjonen og en kopi av disse vilkårene.

8.8. Internettgambling kan være ulovlig i jurisdiksjonen der du befinner deg; i så fall er du ikke autorisert til å bruke betalingskortet ditt til å gjøre innskudd på dette nettstedet. Det er ditt ansvar å sette deg inn i lovene om pengespill på nettet i landet der du bor.

UTTAK AV MIDLER

9.1. Du kan ta ut eventuelle ubenyttede og klarerte midler på spillerkontoen din ved å sende inn en uttaksforespørsel i samsvar med uttaksvilkårene våre. Minste uttaksbeløp per transaksjon er €50 (eller tilsvarende i annen valuta), med unntak av Bitcoin (BTC) kryptovaluta tilsvarende €100 eller stenging av konto, i hvilket tilfelle du kan ta ut hele saldoen.

9.2. Det er ingen uttaksprovisjoner hvis du omsetter (satser) innskuddet minst 3 ganger med minimum 1,5 i odds. I motsatt fall har vi rett til å trekke et 5%-gebyr på minst 5 euro (eller tilsvarende i kontovalutaen din) for å bekjempe hvitvasking av penger.

9.3. Vi forbeholder oss retten til å be om legitimasjon med bilde, adressebekreftelse eller utføre ytterligere verifiseringsprosedyrer (be om en selfie, arrangere en verifiseringssamtale osv.) med det formål å verifisere identiteten din før vi innvilger uttak fra kontoen din. Vi forbeholder oss også retten til å utføre identitetsbekreftelse når som helst i løpet av den perioden du er kunde hos oss.

9.4. Alle uttak må gjøres til det opprinnelige debetkortet, kredittkortet, bankkontoen eller den opprinnelige betalingsmåten som ble brukt til å foreta innbetalingen til kontoen din. Vi kan, og alltid etter eget skjønn, tillate deg å gjøre uttak til en betalingsmåte som det opprinnelige innskuddet ditt ikke stammer fra. Dette vil alltid være underlagt ytterligere sikkerhetskontroller.

9.5. Hvis du ønsker å ta ut penger, men kontoen din er utilgjengelig, sovende, låst eller stengt, kan du kontakte vår kundeserviceavdeling.

9.6. I tilfeller der saldoen din er minst 10 ganger større enn den totale summen av innskuddene dine, kan du være begrenset til € 10 000 per dag, € 20 000 per uke og € 50 000 for uttak per måned (eller tilsvarende valuta).

9.7. Vær oppmerksom på at vi ikke kan garantere en vellykket behandling av uttak eller refusjoner dersom du bryter retningslinjene for begrenset bruk som er angitt i punkt 3.3 og 4.

BETALINGSTRANSAKSJONER OG -BEHANDLERE

10.1. Du er fullt ut ansvarlig for å betale alt du skylder oss. Du må foreta alle betalinger til oss i god tro og ikke forsøke å tilbakeføre en betaling eller foreta handlinger som vil føre til at en slik betaling blir tilbakeført av en tredjepart for å unngå et legitimt pådratt ansvar. Du skal refundere oss for eventuelle tilbakeføringer, nektelser eller reverseringer av betalinger du foretar, og eventuelle tap vi lider som følge av dette. Vi forbeholder oss retten til også å pålegge et administrasjonsgebyr på 50 euro eller tilsvarende i annen valuta per tilbakebetaling, avslag eller reversering av betaling du foretar.

10.2. Vi forbeholder oss retten til å bruke tredjeparts elektroniske betalingsbehandlere og/eller handelsbanker til å behandle betalinger fra deg, og du samtykker i å være bundet av deres vilkår og betingelser, forutsatt at du er gjort kjent med dem og at disse vilkårene ikke er i strid med disse vilkårene.

10.3. Alle transaksjoner som gjøres på nettstedet vårt, kan bli kontrollert for å forhindre hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. Mistenkelige transaksjoner vil bli rapportert til relevant myndighet.

FEIL

11.1. I tilfelle feil eller funksjonsfeil i systemet eller prosessene våre, blir alle spill ugyldige. Du er forpliktet til å informere oss umiddelbart så snart du blir oppmerksom på en feil med tjenesten. Hvis det oppstår kommunikasjons- eller systemfeil, feil eller virus i forbindelse med tjenesten og/eller betalinger til deg som følge av en defekt eller feil i tjenesten, er vi ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for direkte eller indirekte kostnader, utgifter, tap eller krav som oppstår eller skyldes slike feil, og vi forbeholder oss retten til å annullere alle spill/innsatser og iverksette andre tiltak for å rette opp slike feil.

11.2. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at vi ikke gjør feil når vi legger ut bookmakerlinjer. Men hvis et spill, som følge av menneskelige feil eller systemproblemer, aksepteres til et odds som er: vesentlig forskjellig fra de som er tilgjengelige på det generelle markedet på det tidspunktet spillet ble inngått; eller klart feil med tanke på sjansen for at hendelsen inntreffer på det tidspunktet spillet ble inngått, forbeholder vi oss retten til å kansellere eller annullere dette spillet, eller å kansellere eller annullere et spill inngått etter at en hendelse har startet.

11.3. Vi har rett til å kreve tilbake et eventuelt for mye betalt beløp fra deg og til å justere kontoen din for å rette opp eventuelle feil. Et eksempel på en slik feil kan være at en pris er feil eller at vi har oppgitt feil resultat av en hendelse. Hvis det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen din, kan vi kreve at du betaler oss det relevante utestående beløpet knyttet til eventuelle feilaktige spill eller innsatser. Vi forbeholder oss retten til å kansellere, redusere eller slette ventende spill, uansett om de er plassert med midler som følge av feilen eller ikke.

SPILLEREGLER, REFUSJONER OG KANSELLERINGER

12.1. Vinneren av et arrangement vil bli bestemt på datoen for arrangementets avgjørelse, og vi vil ikke anerkjenne protesterte eller opphevede avgjørelser for innsatsformål.

12.2. Alle resultater som legges ut, er endelige etter 72 timer, og ingen spørsmål vil bli behandlet etter denne tidsperioden. Innen 72 timer etter at resultatene er lagt ut, vil vi bare tilbakestille/korrigere resultatene på grunn av menneskelige feil, systemfeil eller feil gjort av den henvisende resultatkilden.

12.3. Hvis et kampresultat av en eller annen grunn oppheves av kampens styrende organ innen utbetalingsperioden, vil alle pengene bli refundert.

12.4. Hvis det blir uavgjort i en kamp der det tilbys et uavgjortalternativ, vil alle innsatser på at et lag vinner eller taper gå tapt. Hvis uavgjort ikke tilbys, får alle pengene refundert dersom kampen ender uavgjort. Og hvis det ikke er gitt mulighet for uavgjort, vil ekstraomganger telle, hvis de spilles.

12.5. Hvis et resultat ikke kan valideres av oss, for eksempel hvis feeden som sender begivenheten blir avbrutt (og ikke kan verifiseres av en annen kilde), vil innsatser på denne begivenheten etter vårt valg anses som ugyldige og innsatser refunderes.

12.6. Minimums- og maksimumsinnsatsbeløp for alle arrangementer fastsettes av oss og kan endres uten skriftlig varsel. Vi forbeholder oss også retten til å justere grenser på individuelle kontoer.

12.7. Kundene er ene og alene ansvarlige for sine egne kontotransaksjoner. Når en transaksjon er fullført, kan den ikke endres. Vi tar ikke ansvar for manglende eller dupliserte innsatser gjort av kunden, og vil ikke behandle forespørsler om avvik fordi et spill mangler eller er duplisert. Kundene kan gå gjennom transaksjonene sine i delen Min konto på nettstedet etter hver økt for å sikre at alle forespurte innsatser ble akseptert.

12.8. En kamp vil ha handling så lenge de to lagene er korrekte, og uavhengig av hvilken ligaoverskrift den er plassert i på nettstedet vårt.

12.9. Startdatoer og -tider som vises på nettstedet for eSport-kamper er kun en indikasjon og kan ikke garanteres å være korrekte. Hvis en kamp avbrytes eller utsettes, og ikke gjenopptas innen 72 timer fra det faktiske planlagte starttidspunktet, vil kampen ikke ha noen virkning, og innsatser vil bli refundert. Unntaket er spill på om et lag/en spiller går videre i en turnering, eller vinner turneringen, som vil ha handling uavhengig av en avbrutt eller utsatt kamp.

12.10. Hvis en begivenhet er lagt ut av oss med feil dato, vil alle innsatser ha virkning basert på datoen som er kunngjort av det styrende organet.

12.11. Hvis et lag bruker innbyttere, er resultatet fortsatt gyldig ettersom det var lagets valg å bruke innbyttere.

12.12. Selskapet forbeholder seg retten til å fjerne arrangementer, markeder og andre produkter fra nettstedet.

12.13. En grundig forklaring av våre regler for sportsspill finner du på en egen side: REGLER FOR SPORTSSPILL

KOMMUNIKASJON OG KUNNGJØRINGER

13.1. All kommunikasjon og alle varsler som du skal gi oss i henhold til disse vilkårene, skal sendes ved hjelp av et kundestøtteskjema på nettstedet.

13.2. All kommunikasjon og alle varsler som vi skal gi deg i henhold til disse vilkårene, skal, med mindre annet er spesifisert i disse vilkårene, enten legges ut på nettstedet og/eller sendes til den registrerte e-postadressen vi har i vårt system for den aktuelle kunden. Metoden for slik kommunikasjon skal være etter vårt eget og eksklusive skjønn.

13.3. All kommunikasjon og alle varsler som skal gis i henhold til disse vilkårene av enten deg eller oss, skal være skriftlig på engelsk og må gis til og fra den registrerte e-postadressen i kontoen din.

13.4. Fra tid til annen kan vi kontakte deg på e-post for å tilby deg informasjon om spill, unike kampanjetilbud og annen informasjon fra www.betinasia.com. Du godtar å motta slike e-poster når du godtar disse vilkårene når du registrerer deg på nettstedet. Du kan når som helst velge å ikke motta slike kampanjetilbud fra oss ved å sende en forespørsel til kundestøtte.

FORHOLD UTENFOR VÅR KONTROLL

Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle feil eller forsinkelser i leveringen av Tjenesten som skyldes en Force Majeure-hendelse som med rimelighet kan anses å være utenfor vår kontroll, til tross for at vi har iverksatt rimelige forebyggende tiltak, for eksempel: force majeure, handelskonflikt eller arbeidskonflikt, strømbrudd, handling, svikt eller unnlatelse fra myndigheter, hindring eller svikt i telekommunikasjonstjenester eller andre forsinkelser eller feil forårsaket av en tredjepart, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader du måtte lide som følge av dette. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å avbryte eller suspendere tjenesten uten å pådra oss noe ansvar.

ANSVAR

15.1. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, VIL VI IKKE KOMPENSERE DEG FOR TAP ELLER SKADE (DIREKTE ELLER INDIREKTE) SOM DU MED RIMELIGHET KAN FORUTSE, HVIS VI IKKE OPPFYLLER VÅRE FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE, MED MINDRE VI BRYTER NOEN PLIKTER SOM ER PÅLAGT OSS VED LOV (INKLUDERT HVIS VI FORÅRSAKER DØDSFALL ELLER PERSONSKADE PÅ GRUNN AV UAKTSOMHET), OG I SÅ FALL ER VI IKKE ANSVARLIGE OVERFOR DEG HVIS FEILEN SKYLDES: (I) DIN EGEN FEIL, (II) EN TREDJEPART SOM IKKE HAR NOE MED VÅR OPPFYLLELSE AV DISSE VILKÅRENE Å GJØRE (FOR EKSEMPEL PROBLEMER MED KOMMUNIKASJONSNETTVERKETS YTELSE, OVERBELASTNING OG TILKOBLINGSMULIGHETER ELLER DATAUTSTYRETS YTELSE), ELLER (III) ANDRE HENDELSER SOM VERKEN VI ELLER VÅRE LEVERANDØRER KUNNE HA FORUTSETT ELLER FORHINDRET, SELV OM VI ELLER DE HADDE UTVIST RIMELIG AKTSOMHET. SIDEN DENNE TJENESTEN KUN ER BEREGNET PÅ FORBRUKERBRUK, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FORRETNINGSMESSIGE TAP AV NOE SLAG.

15.2. I TILFELLE VI HOLDES ANSVARLIG FOR EN HENDELSE I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE, SKAL VÅRT TOTALE SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE IKKE OVERSTIGE (A) VERDIEN AV SPILLENE OG/ELLER INNSATSENE DU PLASSERTE VIA KONTOEN DIN MED HENSYN TIL DET AKTUELLE SPILLET/INNSATSEN ELLER PRODUKTET SOM GA OPPHAV TIL DET AKTUELLE ANSVARET, ELLER (B) 500 EURO SAMLET, AVHENGIG AV HVA SOM ER LAVEST.

15.3. VI ANBEFALER PÅ DET STERKESTE AT DU (I) ER NØYE MED Å VERIFISERE TJENESTENS EGNETHET OG KOMPATIBILITET MED DITT EGET DATAUTSTYR FØR BRUK, OG (II) TAR RIMELIGE FORHOLDSREGLER FOR Å BESKYTTE DEG MOT SKADELIGE PROGRAMMER ELLER ENHETER, BLANT ANNET VED Å INSTALLERE ANTIVIRUSPROGRAMVARE.

PENGESPILL AV MINDREÅRIGE

16.1. Hvis vi mistenker at du er eller mottar melding om at du for øyeblikket er under 18 år eller var under 18 år (eller under myndighetsalderen i henhold til lovene i jurisdiksjonen som gjelder for deg) da du plasserte spill gjennom tjenesten, vil kontoen din bli suspendert (låst) for å forhindre at du plasserer flere spill eller gjør uttak fra kontoen din. Vi vil deretter undersøke saken, inkludert om du har spilt som agent for, eller på annen måte på vegne av, en person under 18 år (eller under myndighetsalderen i henhold til lovene i jurisdiksjonen som gjelder for deg). Hvis det viser seg at du: (a) for øyeblikket er; (b) var under 18 år eller under myndighetsalderen som gjelder for deg på det aktuelle tidspunktet; eller (c) har spilt som agent for eller på vegne av en person under 18 år eller under myndighetsalderen som gjelder:

 • alle gevinster som er eller skal krediteres kontoen din, vil bli beholdt;
 • alle gevinster fra spill gjennom tjenesten mens du er mindreårig, må betales til oss på forespørsel (hvis du ikke overholder denne bestemmelsen, vil vi forsøke å inndrive alle kostnader forbundet med inndrivelse av slike beløp); og/eller
 • alle penger som settes inn på kontoen din og som ikke er gevinster, vil bli returnert til deg ELLER beholdes til du fyller 18 år, etter vårt eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å trekke betalingstransaksjonsgebyrer fra beløpet som skal returneres, inkludert transaksjonsgebyrer for innskudd til www.betinasia.com-kontoen din som vi dekker.

16.2. Dette vilkåret gjelder også for deg hvis du er over 18 år, men du plasserer spillene dine i en jurisdiksjon som spesifiserer en høyere alder enn 18 år for lovlig spilling, og du er under den lovlige minimumsalderen i den jurisdiksjonen.

16.3. Hvis vi mistenker at du bryter bestemmelsene i denne klausulen eller forsøker å bruke dem til et uredelig formål, forbeholder vi oss retten til å iverksette alle nødvendige tiltak for å undersøke saken, inkludert å informere relevante politimyndigheter.

SVINDEL

Vi vil iverksette strafferettslige og kontraktsmessige sanksjoner mot enhver kunde som er involvert i svindel, uærlighet eller kriminelle handlinger. Vi vil holde tilbake betaling til enhver kunde ved mistanke om slike handlinger. Kunden skal holde oss skadesløse og er forpliktet til å betale oss alle kostnader, gebyrer eller tap som vi pådrar oss (herunder direkte, indirekte eller følgeskader, tap av fortjeneste, tap av virksomhet og tap av omdømme) som direkte eller indirekte skyldes kundens svindel, uærlighet eller kriminelle handlinger.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

18.1. Enhver uautorisert bruk av vårt navn og vår logo kan føre til rettslige skritt mot deg.

18.2. I forholdet mellom oss og deg er vi eneeiere av rettighetene til Tjenesten, vår teknologi, programvare og forretningssystemer ("Systemene") samt våre odds.

du må ikke bruke din personlige profil til egen kommersiell vinning (for eksempel ved å selge statusoppdateringen din til en annonsør), og

når du velger et kallenavn for kontoen din, forbeholder vi oss retten til å fjerne eller kreve det tilbake hvis vi mener det er hensiktsmessig.

18.3. Du kan ikke bruke våre URL-adresser, varemerker, varemerkenavn og/eller varekjennetegn, logoer ("merker") og/eller våre odds i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er våre, som på noen måte er egnet til å skape forvirring blant kunder eller i offentligheten, eller som på noen måte nedvurderer oss.

18.4. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, gir vi og våre lisensgivere deg ingen uttrykkelige eller underforståtte rettigheter, lisenser, eiendomsrett eller interesser i eller til systemene eller merkene, og alle slike rettigheter, lisenser, eiendomsrett og interesser beholdes spesifikt av oss og våre lisensgivere. Du samtykker i å ikke bruke noen automatisk eller manuell enhet til å overvåke eller kopiere nettsider eller innhold i tjenesten. Enhver uautorisert bruk eller reproduksjon kan føre til rettslige skritt mot deg.

DIN LISENS

19.1. Med forbehold om disse vilkårene og at du overholder dem, gir vi deg en ikke-eksklusiv, begrenset, ikke-overførbar og ikke-lisensierbar lisens til å få tilgang til og bruke tjenesten kun til personlige, ikke-kommersielle formål. Vår lisens til deg opphører hvis vår avtale med deg i henhold til disse vilkårene opphører.

19.2. Med unntak av ditt eget innhold, kan du ikke under noen omstendigheter endre, publisere, overføre, selge, reprodusere, laste opp, legge ut, distribuere, fremføre, vise, skape avledede verk fra eller på annen måte utnytte Tjenesten og/eller noe av innholdet i den eller programvaren i den, med mindre vi uttrykkelig tillater det i disse Vilkårene eller på annen måte på Nettstedet. Ingen informasjon eller innhold på Tjenesten eller som gjøres tilgjengelig for deg i forbindelse med Tjenesten, kan modifiseres eller endres, slås sammen med andre data eller publiseres i noen form, inkludert for eksempel skjerm- eller databaseskraping og annen aktivitet som har til hensikt å samle inn, lagre, omorganisere eller manipulere slik informasjon eller innhold.

19.3. Hvis du ikke overholder denne klausulen, kan det også være et brudd på våre eller tredjeparters immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter, noe som kan medføre sivilrettslig ansvar og/eller straffeforfølgelse.

DIN OPPFØRSEL OG SIKKERHET

20.1. For å beskytte deg og alle våre kunder er det strengt forbudt å legge ut innhold på Tjenesten, samt oppførsel i forbindelse med dette og/eller Tjenesten, som på noen måte er ulovlig, upassende eller uønsket ("Forbudt atferd").

20.2. Hvis du engasjerer deg i Forbudt atferd, eller vi etter eget skjønn fastslår at du engasjerer deg i Forbudt atferd, kan kontoen din og/eller din tilgang til eller bruk av Tjenesten avsluttes umiddelbart uten varsel til deg. Rettslige skritt kan bli tatt mot deg av en annen kunde, en annen tredjepart, håndhevingsmyndigheter og/eller oss med hensyn til at du har utvist forbudt atferd.

20.3. Forbudt atferd omfatter, men er ikke begrenset til, tilgang til eller bruk av tjenesten for å:

markedsføre eller dele informasjon som du vet er falsk, villedende eller ulovlig;

utføre ulovlig aktivitet, for eksempel, men ikke begrenset til, aktivitet som fremmer kriminell aktivitet eller virksomhet, krenker en annen kundes eller tredjeparts personvern eller andre rettigheter, eller som skaper eller sprer datavirus;

skade mindreårige på noen måte;

overføre eller tilgjengeliggjøre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, krenkende, voldelig, ærekrenkende, vulgært, obskønt, uanstendig, voldelig, hatefullt, rasistisk, etnisk eller på annen måte anstøtelig;

overføre eller tilgjengeliggjøre innhold som brukeren ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lov, kontrakt eller tillitsforhold, inkludert, men ikke begrenset til, innhold som krenker en tredjeparts opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter og eiendomsrettigheter;

overføre eller gjøre tilgjengelig innhold eller materiale som inneholder programvarevirus eller annen data- eller programmeringskode (inkludert HTML) som er utformet for å avbryte, ødelegge eller endre funksjonaliteten til Tjenesten, dens presentasjon eller andre nettsteder, dataprogramvare eller maskinvare;

forstyrre, avbryte eller reversere tjenesten på noen som helst måte, inkludert, men ikke begrenset til, å avskjære, emulere eller omdirigere kommunikasjonsprotokollene som brukes av oss, lage eller bruke juks, mods eller hacks eller annen programvare som er utformet for å endre tjenesten, eller bruke programvare som fanger opp eller samler inn informasjon fra eller gjennom tjenesten;

hente eller indeksere informasjon fra tjenesten ved hjelp av en robot, edderkopp eller annen automatisert mekanisme;

delta i noen aktivitet eller handling som etter vårt eget skjønn fører til eller kan føre til at en annen kunde blir svindlet eller bedratt;

overføre eller gjøre tilgjengelig uønsket eller uautorisert reklame eller masseutsendelser som, men ikke begrenset til, søppelpost, direktemeldinger, "spim", "spam", kjedebrev, pyramidespill eller andre former for oppfordringer;

opprette kontoer på nettstedet ved hjelp av automatiserte metoder eller under falske eller uredelige påskudd;

utgi seg for å være en annen kunde eller en annen tredjepart, eller

enhver annen handling eller handling som vi med rimelighet anser for å være i strid med våre forretningsprinsipper.

Listen over forbudt atferd ovenfor er ikke uttømmende og kan endres av oss når som helst eller fra tid til annen. Vi forbeholder oss retten til å undersøke og iverksette alle tiltak som vi etter eget skjønn anser som hensiktsmessige eller nødvendige under de aktuelle omstendighetene, inkludert, men ikke begrenset til, å slette kundens innlegg fra tjenesten og/eller avslutte kundens konto, og iverksette tiltak mot enhver kunde eller tredjepart som direkte eller indirekte deltar i, eller bevisst tillater en tredjepart å direkte eller indirekte delta i, forbudt atferd, med eller uten varsel til kunden eller tredjeparten.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som ikke vedlikeholdes av eller er relatert til oss, og som vi ikke har noen kontroll over. Lenker til slike nettsteder er kun ment som en bekvemmelighet for kundene, og er på ingen måte undersøkt, overvåket eller kontrollert av oss med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet. Lenker til slike nettsteder innebærer ikke at vi godkjenner og/eller har noen tilknytning til de lenkede nettstedene eller deres innhold eller eier(e). Vi har ingen kontroll over eller ansvar for tilgjengeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, tilgjengeligheten og nytten av dem. Når du går inn på slike nettsteder, anbefaler vi derfor at du tar de vanlige forholdsreglene når du besøker et nytt nettsted, inkludert en gjennomgang av personvernerklæringen og vilkårene for bruk.

KLAGER

22.1. Hvis du har bekymringer eller spørsmål angående disse vilkårene, bør du kontakte vår kundeserviceavdeling via lenkene på nettstedet og bruke din registrerte e-postadresse i all kommunikasjon med oss.

22.2. TIL TROSS FOR DET FOREGÅENDE PÅTAR VI OSS IKKE NOE SOM HELST ANSVAR OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART NÅR VI SVARER PÅ EN KLAGE SOM VI HAR MOTTATT ELLER IVERKSETTER TILTAK I FORBINDELSE MED DETTE.

22.3. Hvis en kunde er misfornøyd med hvordan et spill er blitt avgjort, skal kunden sende detaljer om sin klage til vår kundeserviceavdeling. Vi skal gjøre vårt ytterste for å svare på slike henvendelser i løpet av noen få dager (og vi har uansett til hensikt å svare på alle slike henvendelser innen 28 dager etter mottak).

22.4. Tvister må fremsettes innen tre (3) dager etter at det aktuelle veddemålet er avgjort. Ingen krav vil bli innfridd etter denne perioden. Kunden er eneansvarlig for sine kontotransaksjoner.

22.5. Hvis det oppstår en tvist mellom deg og oss, vil vår kundeserviceavdeling forsøke å komme frem til en avtalt løsning. Hvis vår kundeserviceavdeling ikke klarer å komme frem til en avtalt løsning med deg, vil saken eskaleres til vår ledelse.

22.6. Hvis alle forsøk på å løse en tvist på en for Kunden tilfredsstillende måte har mislyktes, har Kunden rett til å sende inn en klage til vårt lisensorgan Gaming Services Provider N.V. 

TILDELING

Verken disse vilkårene eller noen av rettighetene eller forpliktelsene i henhold til disse kan overdras av deg uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss, et samtykke som ikke kan nektes uten rimelig grunn. Vi kan, uten ditt samtykke, overdra alle eller deler av våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en tredjepart, forutsatt at tredjeparten er i stand til å levere en tjeneste av vesentlig samme kvalitet som tjenesten, ved å legge ut et skriftlig varsel om dette på tjenesten.

SEVERABILITET

Dersom en kompetent myndighet anser at en bestemmelse i disse vilkårene ikke kan håndheves eller er ugyldig, skal den aktuelle bestemmelsen endres slik at den kan håndheves i tråd med intensjonen i den opprinnelige teksten i den grad gjeldende lov tillater det. Gyldigheten og håndhevbarheten av de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene skal ikke påvirkes.

BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE

Uten å begrense våre andre rettsmidler, kan vi suspendere eller avslutte kontoen din og nekte å fortsette å tilby deg tjenesten, i begge tilfeller uten å varsle deg på forhånd, hvis du, etter vår rimelige oppfatning, bryter vesentlige vilkår i disse vilkårene. Du vil imidlertid umiddelbart bli informert om slike tiltak.

GENERELLE BESTEMMELSER

26.1. Avtalens varighet. Disse vilkårene skal gjelde så lenge du har tilgang til eller bruker tjenesten eller er kunde eller besøkende på nettstedet. Disse vilkårene gjelder også etter at kontoen din er avsluttet, uansett årsak.

26.2. Kjønn. Ord i entall skal også omfatte flertall og omvendt, ord i hankjønn skal også omfatte hunkjønn og intetkjønn og omvendt, og ord i person skal også omfatte enkeltpersoner, interessentskap, foreninger, truster, organisasjoner og selskaper.

26.3. Avkall. Ingen fraskrivelse fra vår side, verken ved atferd eller på annen måte, av et brudd eller et truende brudd fra din side på et vilkår eller en betingelse i disse vilkårene skal ha virkning mot eller være bindende for oss, med mindre den er skriftlig og behørig signert av oss, og, med mindre annet er angitt i den skriftlige fraskrivelsen, skal den være begrenset til det spesifikke bruddet som fraskrives. Hvis vi på noe tidspunkt unnlater å håndheve et vilkår eller en betingelse i disse vilkårene, skal dette ikke tolkes som et avkall på en slik bestemmelse eller på vår rett til å håndheve en slik bestemmelse på noe annet tidspunkt.

26.4. Bekreftelse. Ved heretter å få tilgang til eller bruke Tjenesten, erkjenner du å ha lest, forstått og godtatt hvert eneste punkt i disse Vilkårene. Som et resultat av dette fraskriver du deg herved ugjenkallelig ethvert fremtidig argument, krav, krav eller prosedyre som strider mot disse vilkårene.

26.5. Språk. Dersom det er uoverensstemmelse mellom den engelskspråklige versjonen av disse reglene og en annen språkversjon, skal den engelskspråklige versjonen anses som den korrekte.

26.6. Gjeldende lov. Disse vilkårene reguleres av gjeldende lov på Curaçao.

26.7. Hele avtalen. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til din tilgang til og bruk av Tjenesten, og erstatter alle andre tidligere avtaler og kommunikasjoner, muntlige eller skriftlige, med hensyn til innholdet i disse Vilkårene.

Ingen innskuddsgebyrer!

 • Skrill-farger-large2
 • Neteller-farge-large
 • payz-logo
 • MuchBetter
 • Bank-farge-stor
 • jeton
 • Betaling med AstroPay hos BetInAsia
 • cashtocode
 • Rapid Transfer hos BetInAsia
 • Master-color-large
 • btc
 • usdc
 • xrp
 • usdt
 • ltc
 • ada
 • Solana
Skrill-farge-stor2.png
Neteller-farge-stor.png
Ecopayz-farge-stor.png
1601543658-muchbetterlogo.png
Bank-farge-stor.png
Spill med Jeton
Uten-tittel-design-2.png
Rapid-Transfer.png
cashtocode.png
Master-farge-stor.png
usdc.png
btc.png
xrp.png
usdt.png
ltc.png
ada.png
Solana.png
eth.png
dai
trx
Dogen
sikre betalinger
pci-dss-kompatibel
rapid-ssl

DETTE NETTSTEDET DRIVES AV LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. LISENSIERT TIL Å DRIVE ONLINE SPILLVIRKSOMHET AV REGJERINGEN PÅ CURACAO LISENS NR. 365/JAZ, UNDERLISENS GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDES. PENGESPILL KAN VÆRE AVHENGIGHETSSKAPENDE. VENNLIGST SPILL ANSVARLIG. 18+ FOR Å SPILLE. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

DETTE NETTSTEDET DRIVES AV LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. LISENSIERT TIL Å DRIVE ONLINE SPILLVIRKSOMHET AV REGJERINGEN PÅ CURACAO LISENS NR. 365/JAZ, UNDERLISENS GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDES. PENGESPILL KAN VÆRE AVHENGIGHETSSKAPENDE. VENNLIGST SPILL ANSVARLIG. 18+ FOR Å SPILLE. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

nb_NONorwegian