POLITIKA PRIVATNOSTI

UVOD

BetInAsia (u daljem tekstu: "Mi") je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti, što uključuje i sve lične podatke koje odlučite da nam date ("Podaci o ličnosti"). Ova politika (zajedno sa našim Opštim uslovima poslovanja i Politikom o kolačićima) opisuje kako BetInAsia prikuplja i koristi vaše podatke o ličnosti. Ona takođe opisuje vaša prava i izbore koji su vam dostupni, a u vezi sa našom upotrebom vaših podataka o ličnosti, kao i to kako vi možete pristupiti i menjati ove podatke. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili žalbi na našu politiku privatnosti ili prakse, molimo vas da kontaktirate naše Lice za zaštitu podataka na adresu [email protected].

Podaci o ličnosti su podaci koji se odnose na identifikovanog korisnika ili korisnika kojeg je moguće identifikovati i oni mogu sadržati informacije poput imena i prezimena, adrese stanovanja i kopije pasoša. Kad BetInAsia prikuplja i definiše sredstva obrade vaših podataka o ličnosti, on deluje kao kontrolor podataka.

BetInAsia se pridržava i usklađen je sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i drugim relevantnim evropskim i nacionalnim uredbama, pravnim napomenama i sličnim instrumenima koji povremeno mogu biti na snazi.

Naš pružalac platnih usluga je po zakonu u obavezi da prijavi svaku aktivnost koja izaziva sumnju na pranje novca, finansiranje terorizma ili druge nelegalne radnje. Kako bi im omogućili da ispunjavaju ove obaveze, prenosimo sledeće podatke: podatke o transakcijama i dokumente o klijentima (KYC dokumente), vaše ime i prezime. Naš pružalac platnih usluga će podatke o ličnosti obrađivati samo u gorenavedene svrhe i u skladu sa svim primenjivim zakonima o zaštiti podataka.

PRIHVATANJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Pružanjem vašim informacija nama, otvaranjem naloga kodnas ili pristupanjem sajtu preko kompjutera, mobilnog telefona ili drugog uređaja koji ima pristup internetu, vi potvrđujete da prihvatate našu politiku privatnosti i dajete ovlašćenje nama, našim zaposlenima, podruženim društvima i dobavljačima da obrađuju vaše podatke o ličnosti.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu politiku, kako biste bili sigurni da razumete naše vrednosti, stavove i prakse koje se tiču beleženja, zadržavanja, obrade, korišćenja i prenosa, gde je primenljivo, vaših informacija.

KATEGORIJE INFORMACIJA I SVRHA OBRADE

Kako bismo ispunili naše pravne obaveze (uključujući ali s ne ograničavajući na uredbe o igrama na sreću i sprečavanju pranja novca), mi možemo prikupljati sledeće podatke o ličnosti:

 • Kontakt podatke poput imena, prezimena, datuma rođenja, adrese stanovanja, email adrese, broj telefona;
 • Zvanični dokumenti poput pasoša ili identifikacionih dokumenata koji uključuju vaše fotografije;
 • Odgovorne limite za igre na sreću; i
 • Korespodentske informacije poput beleženja vaše komunikacije sa našom Korisničkom podrškom putem email-a i četa uživo.

Takođe možemo obrađivati anonimne bihevioralne informacije i pružati ih istraživačkim organizacijama treće strane kako bismo sprečili probleme povezane sa kockanjem.

Pored toga, od vas možemo prikupljati sledeće informacije kako bismo vama prižili našu uslugu:

 • Korisničko ime, adresa internet protokola (IP adresa), tip pretraživača, demografske i geo-lokacijske informacije vašeg uređaja i/ili hardvera, upućivačke/izlazne stranice i operativni sistem;
 • ID uređaja, instaliran softver, kolačiće pretraživača i informacije u toku igre;
 • Finansijske i informacije o naplati poput broja kreditne kartice, ime i prezime nosioca kreditne kartice, datum isteka kreditne kartice, adresu za dostavu računa, naziv banke i broj računa u banci; i
 • Informacije povezane sa vašim nalogom na našoj mejling listi poput imena, prezimena i email adrese.

Mi takođe prikupljamo, obrađujemo i čuvamo vaše podatke o ličnosti onda kada smatramo da imamo legitiman razlog za to, u svrhu naših komercijalnih i poslovnih ciljeva, i ukoliko takva obrada ne kompromituje vaše pravo na privatnost, uključujući situacije poput:

 • kada vam dostavljamo marketinške novosti, njuzletere i dodatne informacije,
 • kada ažuriramo i vršimo održavanje naše usluge kao i u slučaju rešavanja problema,
 • kada sprečavamo ili istražujemo prevaru i druge zloupotrebe.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o obradi vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa, molimo vas da kontaktirate našeg DPO na [email protected].

DELJENJE INFORMACIJA

Vaše lične podatke delimo sa kompanijama koje pružaju usluge koje nam pomažu da pružimo usluge koje zahtevate i koje nam pomažu u našim poslovnim aktivnostima kao što su, ali ne ograničavajući se na obradu kartica i plaćanja, korisnička podrška, marketing, pružaoci usluga skladištenja podataka i poslovna inteligencija. Imamo ugovorni odnos sa svim ovim kompanijama koji osigurava da se vaši podaci o ličnosti, koji se dele, obrađuju striktno po potrebi za pružanje ovih usluga nama.

Vaše podatke o ličnosti takođe možemo obelodaniti u sledećim slučajevima:

 • U skladu sa zakonom, kao što je da se povinujete sudskom pozivu ili sličnom pravnom postupku;
 • Radi usklađivanja sa našim zakonskim i regulatornim obavezama i odgovornostima prema relevantnim licencnim i regulatornim organima, kao i svim obavezama i odgovornostima koje imamo prema bilo kom drugom primenljivom zakonodavstvu i svim drugim primenljivim regulatorima u drugim jurisdikcijama;
 • Kada verujemo, u dobroj nameri, da je obelodanjivanje neophodno da bismo zaštitili naša prava, zaštitili vašu bezbednost ili bezbednost drugih, istražili prevaru ili odgovorili na zahtev vlade;
 • Ako smo uključeni u spajanje, kupovinu ili prodaju celokupne ili dela imovine, u kom slučaju ćete biti obavešteni putem email-a i/ili istaknutog obaveštenja na našoj usluzi o svakoj promeni vlasništva ili korišćenja vaših ličnih podataka, kao i u slučaju bilo kojih izbora koje imate u vezi sa vašim podacima o ličnosti;
 • Kada sarađujemo sa organizacijama trećih strana kako bismo identifikovali slučajeve nameštanja utakmica; i
 • Drugim trećim stranama uz vašu prethodnu saglasnost da to i uradimo.

U određenim slučajevima, takođe smo u zakonskoj obavezi da verifikujemo vaš identitet korišćenjem usluga trećih lica sa kojima delimo podatke o ličnosti i od kojih dobijamo podatke o ličnosti. Imamo pravo da donosimo odluke na osnovu informacija dobijenih od ovih pružalaca usluga. Gorenavedeno deljenje podataka o ličnosti može uključivati prenos podataka o ličnosti u treće zemlje van EU/EEA.

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI IZVAN EU

Poslujemo u više jurisdikcija, od kojih se neke nalaze u zemljama koje se razlikuju od one u kojoj živite. Informacije koje prikupljamo od vas ili koje nam pružate mogu se preneti i skladištiti na odredištu van vaše zemlje radi obrade vaših podataka o plaćanju i pružanja usluga podrške. Preduzećemo sve razumne korake da osiguramo da se vaši podaci tretiraju bezbedno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Pružajući nam vaše podatke o ličnosti, saglasni ste da možemo da prenosimo, čuvamo i obrađujemo vaše podatke van vaše zemlje. Kada delimo vaše podatke o ličnosti sa trećim licima koja se nalaze izvan EU/EEA, obezbeđujemo da naš ugovorni odnos sa takvim trećim licem sadrži adekvatne mere zaštite u pogledu vaših podataka o ličnosti. Zaključujemo ugovorne odnose samo sa trećim licima koja garantuju uporediv standard zaštite podataka sa zemljama EU/EEA.

Ako odlučite da komunicirate preko društvenih mreža, informacije koje dajete su vezane za vaš lični nalog na društvenim medijima. Moraćete direktno da kontaktirate platformu društvenih mreža da biste iskoristili bilo koje od svojih prava ili zatražili uklanjanje komunikacije između vas i nas na dotičnoj platformi.

KOLAČIĆI

Mi koristimo kolačiće kako bismo pomogli sajtu da pravilno radi i da poboljšamo vaše korisničko iskustvo. Možemo da koristimo kolačiće, na primer, da bismo pratili vaše postavke, aktivnosti i sa koje veb lokacije ste preusmereni. Kolačići se takođe koriste za prikupljanje opštih statističkih informacija o upotrebi i obimu koje ne uključuju podatke o ličnosti.

KOLAČIĆI TREĆE STRANE

Koristimo aktivni JavaScript sadržaj od dobavljača trećih strana kao što su FeatureSpace Limited i Google Analitics na našoj usluzi koji stoga mogu pristupiti vašim podacima o ličnosti kada pristupate našoj usluzi. Ovo može predstavljati prenos vaših podataka o ličnosti u zemlje koje se ne nalaze u području EU/EEA. Ovo možete izbeći tako što ćete onemogućiti JavaScript u svom ličnom pretraživaču. Međutim, ako to učinite, funkcionalnost naše usluge može biti ozbiljno narušena i možda nećete moći da pristupite našoj usluzi. U ovim slučajevima isključujemo svaku odgovornost koja proističe iz sadržaja treće strane na našoj usluzi.

LINKOVI KA DRUGIM SAJTOVIMA

Naša usluga uključuje veze ka drugim veb lokacijama čije usluge možda koristite, a prakse privatnosti mogu se razlikovati od onih koje ima BetInAsia. Ako pošaljete podatke o ličnosti na bilo koju od tih lokacija, vaše informacije će biti regulisane politikom privatnosti trećih strana. Podstičemo vas da pažljivo pročitate politiku privatnosti bilo koje veb stranice koju posećujete. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za prakse, radnje ili politike takvih trećih strana.

ANKETE ILI TAKMIČENJA

Povremeno možemo da vam pružimo priliku da učestvujete u takmičenjima ili anketama na našem sajtu. Ako učestvujete, od vas ćemo zahtevati određene lične informacije. Učešće u ovim anketama ili takmičenjima je potpuno dobrovoljno i stoga imate izbor da li da otkrijete ove informacije ili ne.

Zadržaćemo vaše podatke sve dok je vaš nalog aktivan, ali i nakon zatvaranja, bez obzira na to, u skladu sa našom politikom zadržavanja podataka i u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima. Kriterijumi koji se koriste za definisanje odgovarajućih perioda čuvanja za različite vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo zavise od odgovarajućih perioda čuvanja propisanih različitim zakonima i propisima, uključujući zakone o sprečavanju pranja novca.

Ako želite da otkažete svoj nalog ili zahtevate da više ne koristimo vaše podatke da bismo vam pružali uslugu, kontaktirajte nas na [email protected]. Zatvaranje vašeg naloga i/ili zahtev za brisanje podataka ne znači uvek da nam je zakonski dozvoljeno da to učinimo. Nakon zatvaranja, zadržaćemo i koristiti vaše podatke o ličnosti po potrebi da bismo ispunili naše zakonske obaveze, rešili sporove i sproveli naše sporazume.

Bezbednost vaših podataka o ličnosti nam je važna. Pratimo opšte prihvaćene industrijske standarde da bismo zaštitili podatke o ličnosti koji su nam dostavljeni, kako tokom prenosa tako i kada ih primimo. Međutim, nijedan metod prenosa putem interneta, ili metod elektronskog skladištenja, nije 100% siguran. Stoga, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost. Prenos svih informacija prikupljenih na našoj usluzi je šifrovan korišćenjem secure socket layer tehnologije (SSL). BetInAsia je usklađena sa Standardima bezbednosti podataka industrije platnih kartica (PCI).

VAŠA PRAVA

Po pitanju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, vaša prava su sledeća:

 • Ukoliko želite da saznate koje podatke o ličnosti čuvamo, molimo da nas kontaktirate na [email protected]; Pravo na ažuriranje nepotpunih podataka o ličnosti.
 • Pravo na povlačenje vaše saglasnosti da obrađujemo vaše podatke o ličnosti na osnovu vaše saglasnosti i prava na prigovor na obradu.
 • Pravo na prigovor na direktni marketing, koji se može uložiti izborom da ne budete deo našeg direktnog marketinga tako što ćete se izbrisati sa naše majling liste ili slanjem mejla sa zahtevom za to na [email protected]. Takođe imate pravo na prigovor na bilo kakvo profilisanje u meri u kojoj se to odnosi samo na direktni marketing.
 • Pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije i zaštitu podataka ako smatrate da su vaša prava po Opštoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) prekršena. Takođe imate pravo da uložite žalbu odgovarajućem nadzornom organu države članice vašeg uobičajenog boravišta, mesta rada ili mesta navodnog prekršaja.
 • Pravo da prenesete vaše podatke o ličnosti drugom kontroloru podataka. Vaši podaci o ličnosti će vam biti dostavljeni u strukturiranoj, uobičajeno korišćenoj i mašinski čitljivoj formi.
 • Iako imate pravo da vaši podaci budu izbrisani, u nekim slučajevima možda nećemo moći da ih u potpunosti uklonimo.

OBAVEŠTENJA O PROMENAMA POLITIKE PRIVATNOSTI

Ovu politiku privatnosti možemo ažurirati kako bismo prikazali promene u našoj praksi informisanja. Ako izvršimo bilo kakve materijalne promene koje značajno utiču na bilo koje od vaših prava, obavestićemo vas email-om (poslatom na email adresu koja je navedena u vašem nalogu) ili putem obaveštenja na našoj usluzi pre nego što promena stupi na snagu. Međutim, podstičemo vas da povremeno pregledate ovu politiku radi najnovijih informacija o našim praksama privatnosti. Ako imate pitanja o ovoj politici privatnosti ili želite da nas kontaktirate u vezi sa načinom na koji postupamo sa vašim podacima o ličnosti, pošaljite email našem Licu za zaštitu podataka na [email protected].

Bez naknade za uplate depozita!*

*samo kartični depoziti zahtevaju naknadu od 3%

 • Skrill-color-large2
 • Neteller-color-large
 • payz logo
 • MuchBetter
 • Bank-color-large
 • jeton
 • AstroPay payment method with BetInAsia
 • cashtocode
 • Rapid Transfer on BetInAsia
 • Master-color-large
 • btc
 • usdc
 • xrp
 • usdt
 • ltc
 • ada
 • Solana
Skrill-color-large2.png
Neteller-color-large.png
Ecopayz-color-large.png
1601543658-muchbetterlogo.png
Bank-color-large.png
Betting with Jeton
Untitled-design-2.png
Rapid-Transfer.png
cashtocode.png
Master-color-large.png
usdc.png
btc.png
xrp.png
usdt.png
ltc.png
ada.png
Solana.png
eth.png
dai
trx
doge
secure-payments
pci-dss-compliant
rapid-ssl

THIS SITE IS OPERATED BY LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 – ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. LICENSED TO CONDUCT ONLINE GAMING OPERATIONS BY GOVERNMENT OF CURACAO LICENSE NO 365/JAZ, SUB-LICENSE GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ALL RIGHTS RESERVED. GAMBLING CAN BE ADDICTIVE. PLEASE GAMBLE RESPONSIBLY. 18+ TO PLAY. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 – ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

THIS SITE IS OPERATED BY LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 – ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. LICENSED TO CONDUCT ONLINE GAMING OPERATIONS BY GOVERNMENT OF CURACAO LICENSE NO 365/JAZ, SUB-LICENSE GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ALL RIGHTS RESERVED. GAMBLING CAN BE ADDICTIVE. PLEASE GAMBLE RESPONSIBLY. 18+ TO PLAY. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 – ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

sr_RSSerbian